VLF: Sẽ trả 25% cổ tức năm 2011 trong quý II năm nay

VLF: Sẽ trả 25% cổ tức năm 2011 trong quý II năm nay

(ĐTCK) CTCP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long (VLF – sàn HOSE) mới công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 tổ chức ngày 11/4 vừa qua.

Theo đó, Đại hội đã thông qua kết quả kinh doanh 2011 với doanh thu đạt 1.928 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 45,15 tỷ đồng, chia cổ tức năm 2011 với tỷ lệ 25% trong đó 10% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu, dự kiến là trong quý II/2012.

Năm 2012, VLF đặt kế hoạch 2.000 tỷ đồng doanh thu và 46 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Cổ tức dự kiến thấp hơn năm trước, ở mức 18%.

Trong kỳ Đại hội này, cổ đông VLF đã thông qua việc hay đổi 2/5 thành viên trong HĐQT và 2/3 thành viên trong Ban kiểm soát, cụ thể:

VLF: Sẽ trả 25% cổ tức năm 2011 trong quý II năm nay ảnh 1

VNIndex

994.19

4.19 (0.42%)

 
VNIndex 994.19 4.19 0.42%
HNX 148.18 0.96 0.65%
UPCOM 66.43 0.0 0.0%