VIP nhượng lại 12 triệu cổ phần Cảng Nam Hải Đình Vũ cho GMD

VIP nhượng lại 12 triệu cổ phần Cảng Nam Hải Đình Vũ cho GMD

(ĐTCK) Tổng giá trị cổ phần tương đương 120 tỷ đồng và được chia thành 2 đợt.

CTCP Vận tải xăng dầu VIPCO (VIP – sàn HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT.

 

Theo đó, HĐQT VIP đã đồng ý chuyển nhượng toàn bộ 12 triệu cổ phần, giá trị 120 tỷ đồng theo mệnh giá của Công ty tại CTCP Cảng Nam Hải Đình Vũ cho CTCP Đại lý liên hiệp vận chuyển – Gemadept (GMD) với giá chuyển nhượng là 10.000 đồng mỗi cổ phần.

 

Việc chuyển nhượng được chia làm 2 đợt. Đợt 1 trong tháng 11/2013, hoàn thành chuyển nhượng 4 triệu cổ phần, tương đương 40 tỷ đồng. Đợt 2 cho đến hết quý I/2014, hoàn thành chuyển nhượng nốt 8 triệu cổ phần còn lại, tương đương 80 tỷ đồng.

 

Ông Phạm Văn Vinh, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty được giao nhiệm vụ ký kết và thực hiện việc chuyển nhượng theo đúng quy định.

 

Bên cạnh đó, HĐQT VIP cũng thống nhất tạm dừng việc chuyển đổi Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO thành Chi nhánh – Trung tâm, đồng thời tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện đề án chuyển đổi Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO.

 

Ngoài ra, HĐQT VIP còn quyết định thôi cử ông Vũ Quang Khánh giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV VIPCO Hải Phòng; thôi cử bà Vũ Thị Thu Hương giữ chức Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV VIPCO Hải Phòng; thôi cử ông Mai Thế Chung tham gia đại diện quản lý phần vốn Công ty và Ban kiểm soát của CTCP Vận tải hóa dầu VP; đồng ý ký hợp đồng với ông Vũ Văn Thai làm Giám đốc Thuyền viên VIPCO trong 3 tháng kể từ ngày 1/10/2013.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%