VIOD đào tạo chuyên sâu về ủy ban kiểm toán

VIOD đào tạo chuyên sâu về ủy ban kiểm toán

(ĐTCK) Chương trình chuyên sâu về ủy ban kiểm toán vừa được tổ chức lần thứ 2 tại Hà Nội trong hai ngày 8 - 9/11/2018 bởi Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD), với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Công ty PwC Việt Nam. 

Đây là diễn đàn học hỏi và kết nối mạng lưới của người tham dự, xoay quanh hai mục tiêu chính là nghiên cứu các nguyên tắc cơ bản của các yêu cầu, nhiệm vụ và trách nhiệm chính của ủy ban kiểm toán cũng như các lĩnh vực chủ yếu của giám sát theo thông lệ quốc tế tốt nhất; cung cấp những hiểu biết về các thực tiễn quan trọng đóng góp cho tính hiệu quả của ủy ban kiểm toán.

Theo ông Hoàng Hùng, Phó tổng giám đốc Công ty PwC Việt Nam, chương trình này được thiết kế dành cho đối tượng đang và sẽ là các thành viên hội đồng quản trị và ủy ban kiểm toán, nhằm cung cấp cho họ những hiểu biết đúng đắn ở góc độ pháp lý cũng như các thông lệ quốc tế trong việc xây dựng và hoàn thiện chức năng hoạt động của ủy ban kiểm toán. 

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.05

-0.73 (-0.06%)

 
VNIndex 1,166.05 -0.73 -0.06%
HNX 231.84 -8.27 -3.57%
UPCOM 77.6 0.0 0.0%