Vĩnh Hoàn (VHC) tạm ứng cổ tức năm 2020 tỷ lệ 20%

(ĐTCK) Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (Mã chứng khoán: VHC – sàn HOSE) thông qua nghị quyết tạm ứng cổ tức tiền mặt.
Vĩnh Hoàn (VHC) tạm ứng cổ tức năm 2020 tỷ lệ 20%

Theo đó, Vĩnh Hoàn sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020 với tỷ lệ 20%, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 2.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 09/10, thời gian thanh toán là 16/10/2020.

Mới đây, VHC thông qua quyết định tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH một thành viên Thực Phẩm Vĩnh Phước từ 400 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng. Đây là công ty con của Vĩnh Hoàn, doanh nghiệp sở hữu 100% vốn điều lệ.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, VHC ghi nhận doanh thu 3.266,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 367,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 14,4% và 49,5% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, sau 6 tháng, VHC hoàn thành được 34,6% kế hoạch lợi nhuận dựa trên kịch bản lợi nhuận cao là 1.063 tỷ đồng; hoàn thành được 46% kế hoạch lợi nhuận dựa trên kịch bản thấp là 800 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, biên lợi nhuận gộp giảm từ 22,5% về còn 16,4% và biên lợi nhuận ròng giảm từ 19,1% về còn 11,3%. Ngoài ra, doanh thu tài chính có dấu hiệu giảm mạnh 43%, tương ứng 71,4 tỷ đồng về chỉ còn 94,5 tỷ đồng.

Xét theo dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh chính chỉ tạo ra được 258,3 tỷ đồng, giảm 60,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Tính tới 30/6/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 1,9% lên 6.740,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định trị giá 1.739,4 tỷ đồng, chiếm 25,8% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn 1.722,6 tỷ đồng, chiếm 25,6% tổng tài sản; tồn kho 1.450,1 tỷ đồng, chiếm 21,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn 1.179,8 tỷ đồng, chiếm 17,5% tổng tài sản.

Trong kỳ, khoản phải thu có dấu hiệu giảm 16,6%, tương ứng giảm 234 tỷ đồng về 1.179,8 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/09, cổ phiếu VHC tăng 850 đồng lên 43.650 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,097.17

-38.95 (-3.55%)

 
VNIndex 1,097.17 -38.95 -3.55%
HNX 220.79 -7.03 -3.18%
UPCOM 76.42 -0.99 -1.3%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

27/01/2021
28/01/2021
29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021
12/03/2021