Vinh danh các doanh nghiệp minh bạch trên UPCoM

Vinh danh các doanh nghiệp minh bạch trên UPCoM

(ĐTCK) Sau 4 năm liên tiếp (2012 - 2016) duy trì Chương trình đánh giá chất lượng công bố thông tin và minh bạch áp dụng đối với các doanh nghiệp niêm yết, năm 2018, lần đầu tiên, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố kết quả đánh giá các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn trên sàn UPCoM. 

Vinh danh 10 doanh nghiệp minh bạch nhất

Có 160 công ty đại chúng quy mô lớn đại diện cho gần 800 doanh nghiệp đăng ký giao dịch được đánh giá trong Chương trình đánh giá chất lượng công bố thông tin và minh bạch cho các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn trên UPCoM. 160 doanh nghiệp này chiếm khoảng trên 80% giá trị vốn hóa toàn sàn UPCoM.

Các nguồn dữ liệu sử dụng cho đánh giá chất lượng công bố thông tin và minh bạch dựa trên các thông tin mà doanh nghiệp công bố trên các phương tiện như trang thông tin điện tử của công ty, cổng thông tin điện tử của HNX, các ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

Việc đánh giá các doanh nghiệp do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tiến hành. Trên cơ sở đánh giá khách quan, độc lập, tại Hội nghị doanh nghiệp thường niên năm 2018 do HNX tổ chức, HNX đã vinh danh 10 doanh nghiệp công bố thông tin và minh bạch nhất trên HNX năm 2018. 

Nhiều phát hiện thú vị

Kết quả của Chương trình đánh giá chất lượng công bố thông tin và minh bạch cho các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn trên UPCoM chỉ ra nhiều điểm thú vị. Điểm công bố thông tin và minh bạch trung bình của các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn trên HNX năm 2017 - 2018 đạt 59,75%, có 90/160 doanh nghiệp có điểm công bố thông tin và minh bạch cao hơn mức trung bình.

Các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn thuộc rổ chỉ số UPCoM Large có điểm công bố thông tin và minh bạch trung bình cao hơn, đạt 60,89% điểm.

Các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn tập trung nhiều hơn vào thực hiện các tiêu chí tuân thủ với tỷ lệ đạt điểm dành cho các tiêu chí tuân thủ là 59,99%. Trong khi đó, việc thực thi các tiêu chí mang tính thông lệ dưới mức trung bình, đạt 39,75%.

Đối với các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn có vốn sở hữu nước ngoài, khi tỷ lệ sở hữu nước ngoài càng cao, thì chất lượng công bố thông tin và minh bạch càng cao. Nhiều doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn có tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng thực hiện công bố thông tin tốt hơn.

Các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn có chức danh chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc tách biệt có kết quả công bố thông tin và minh bạch trung bình đạt 61,68%, tốt hơn so với các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn có chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc khi đạt 51,04% điểm.

Ngoài ra, các doanh nghiệp thành lập các tiểu ban thuộc hội đồn quản trị theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán có điểm trung bình đạt 64,27%, trong khi các doanh nghiệp không thành lập các tiểu ban này đạt 59,35%. Các doanh nghiệp có công bố quy chế nội bộ về quản trị công ty có điểm trung bình là 64,3%, cao hơn so với các doanh nghiệp không có hoặc không công bố (đạt 54,29%).

Kết quả đánh giá cũng cho thấy mỗi 1% tăng điểm của công bố thông tin và minh bạch đồng nghĩa với hệ số lợi nhuận trên tài sản (ROA) tăng 0,14% và hệ số lợi nhuận trên vốn cổ phần (ROE) tăng 0,24%. Đây là dẫn chứng để khuyến khích và thúc đẩy doanh nghiệp thực thi tốt hơn các quy định, thông lệ về công bố thông tin và minh bạch.

Hội nghị doanh nghiệp thường niên năm 2018 là hoạt động thiết thực

9 tháng đầu năm nay, kinh tế Việt Nam duy trì được sự ổn định, lạm phát được kiểm soát, nên TTCK tiếp tục vận hành an toàn, hiệu quả, thanh khoản và quy mô của thị trường được cải thiện tốt. TTCK phái sinh mới phát triển nhưng có sự tăng trưởng mạnh mẽ về khối lượng và dần thu hút được sự quan tâm của công chúng đầu tư.

Vinh danh các doanh nghiệp minh bạch trên UPCoM ảnh 1

 Ông Phạm Hồng Sơn, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Có được những tín hiệu tích cực đó là nhờ sự chỉ đạo đúng đắn của Chính phủ, Bộ Tài chính, sự nỗ lực của các thành viên thị trường. Các doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt kết quả kinh doanh tích cực. Trong đó, các doanh nghiệp đẩy mạnh tính công khai, minh bạch, tăng cường huy động vốn cho thúc đẩy sản xuất - kinh doanh.

Hội nghị doanh nghiệp thường niên năm 2018 do HNX tổ chức là hoạt động thiết thực và hiệu quả, tạo ra kênh đối thoại giúp cơ quan quản lý kết nối với doanh nghiệp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, từ đó giải pháp khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Trải qua gần 20 năm ra đời và phát triển, kết quả mà TTCK đạt được là hết sức đáng ghi nhận, đặc biệt góp phần quan trọng vào thúc đẩy tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn, cổ phần hóa.

Quan trọng hơn là TTCK đã cải thiện tính công khai, minh bạch của nền kinh tế, nhiều chuẩn mực về minh bạch đã được Chính phủ ghi nhận và áp dụng rộng rãi trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nói chung.

Chất lượng quản trị dần nâng cao, gia tăng mức độ tin cậy trong nhà đầu tư. Sự cải thiện về chất lượng quản trị, tính minh bạch của các doanh nghiệp đang tạo ra môi trường đầu tư tốt, tạo được lòng tin trong nhà đầu tư.

Để tiếp tục thúc đẩy TTCK phát triển hiệu quả, minh bạch trong năm 2019 cũng như những năm tiếp theo, ngành chứng khoán đang tập trung vào một số giải pháp lớn.

Đó là đẩy nhanh sửa đổi Luật Chứng khoán, để tháo gỡ các vướng mắc của luật, đồng bộ với các luật khác, nhất là Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, qua đó tạo môi trường pháp lý cho doanh nghiệp và nhà đầu tư hoạt động; nâng cao vai trò của cơ quan quản lý trong giám sát vi phạm, đảm bảo tính công khai, công bằng và minh bạch trên TTCK.

Đẩy mạnh thực hiện tái cấu trúc TTCK trên 4 trụ cột gồm: nhà đầu tư, hàng hóa, các tổ chức tài chính trung gian, tái cấu trúc hai Sở giao dịch chứng khoán để hình thành Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Tiếp tục cải thiện chất lượng và nguồn cung hàng hóa thông qua cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước. Tiến hành triển khai các sản phẩm mới, tạo nhiều lựa chọn cho nhà đầu tư tham gia thị trường. Tăng cường công tác quản lý, xử lý nghiêm các vi phạm để đảm bảo tính công khai, minh bạch cho thị trường.

Tạo động lực để các doanh nghiệp nâng cao chất lượng minh bạch

Tiếp nối kết quả của Chương trình đánh giá chất lượng quản trị công ty năm 2017 mà HNX đã tổ chức, trong năm 2018, HNX đã phối hợp với Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) tổ chức chương trình đánh giá về quản trị công ty cho các doanh nghiệp niêm yết trên HNX và HOSE, dự kiến đầu tháng 11 sẽ tổ chức lễ công bố và trao giải.

Vinh danh các doanh nghiệp minh bạch trên UPCoM ảnh 2

Ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). 

Đồng thời, tiếp nối thành công của Chương trình đánh giá công bố thông tin và minh bạch đối với các doanh nghiệp niêm yết trên HNX các năm trước, năm 2018, Sở áp dụng chương trình này cho các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn trên UPCoM.

Chúc mừng 10 doanh nghiệp UPCoM quy mô lớn thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch 2017 - 2018 vừa được vinh danh. Hy vọng, chương trình sẽ là động lực để các doanh nghiệp trên UPCoM tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng công bố thông tin và minh bạch, tiếp cận và thực thi những thông lệ quản trị công ty tiên tiến để nâng tầm doanh nghiệp trên con đường phát triển và các doanh nghiệp trên TTCK Việt Nam từng bước hướng tới các chuẩn quốc tế cũng như thông lệ tốt nhất về QTCT.

HNX đã nỗ lực với vai trò là đơn vị tổ chức vận hành thị trường. Chúng tôi luôn hướng tới 3 mục tiêu cụ thể và xuyên suốt trên thị trường cổ phiếu là: môi trường thân thiện, doanh nghiệp chất lượng và nhà đầu tư hiểu biết.

Kỳ vọng, những thông tin chúng tôi đề cập tại chương trình cũng như các kiến nghị, chia sẻ của các doanh nghiệp sẽ được lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lắng nghe và ghi nhận để có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Về phía HNX, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực trong vai trò là đơn vị tổ chức vận hành thị trường để TTCK hoạt động công khai, minh bạch, là kênh huy động vốn hiệu quả cho doanh nghiệp.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,123.82

-68.12 (-6.06%)

 
VNIndex 1,123.82 -68.12 -6.06%
HNX 222.24 -8.27 -3.72%
UPCOM 78.55 -0.09 -0.11%