Viglacera (VGC) nhất trí đề nghị chào mua công khai 95 triệu cổ phiếu của Gelex (GEX)

Viglacera (VGC) nhất trí đề nghị chào mua công khai 95 triệu cổ phiếu của Gelex (GEX)

(ĐTCK) Tại cuộc họp ngày 7/7, HĐQT Tổng công ty Viglacera (mã VGC) đã nhất trí thông qua nội dung “ý kiến việc chào mua công khai cổ phiếu VGC của Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam (Gelex)”. 

Cụ thể, Viglacera nhất trí đối với việc Gelex (mã chứng khoán GEX - HOSE) chào mua công khai 95 triệu cổ phiếu VGC, tương đương 21,19% vốn điều lệ thực góp hiện tại của Viglacera. Yêu cầu việc chào mua của Gelex và chào bán của các cổ đông khác phải thực hiện theo đúng các quy định có liên quan.

Trước đó, GEX đã công bố nghị quyết của HĐQT phê duyệt phương án chào mua công khai 95 triệu cổ phiếu VGC, tương đương với 21,19% vốn điều lệ của VGC.

Mức giá chào mua công khai không thấp hơn bình quân giá tham chiếu cổ phiếu VGC do Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM công bố trong thời gian 60 ngày liền trước ngày gửi bản đăng ký chào mua và không thấp hơn giá cao nhất của GEX thực hiện đối với cổ phiếu VGC trong thời gian này (nếu có giao dịch).

Mức giá chào mua cụ thể do Tổng giám đốc quyết định tại thời điểm đăng ký chào mua công khai với cơ quan có thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích cao nhất của GEX.

Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu và vốn hợp pháp khác của Gex.

Hiện tại, trong cơ cấu cổ đông của VGC, cổ đông sở hữu nhiều nhất là Bộ Xây dựng sở hữu 38,58%, tiếp theo là nhóm cổ đông GEX sở hữu 24,96% (gần 112 triệu cổ phiếu). Nếu giao dịch này thành công, GEX sẽ sở hữu gần 207 triệu cổ phiếu VGC, tỷ lệ 46,15% vốn điều lệ.

Trong trường hợp tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán ít hơn tổng số lượng chào mua, Gelex có quyền lựa chọn mua hết hoặc rút lại đề nghị chào mua công khai. Trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký bán nhiều hơn số lượng chào mua, thì số lượng cổ phiếu được mua sẽ tính trên tỷ lệ tương ứng với số cổ phiếu mà mỗi cổ đông VGC đăng ký bán tại một mức giá như nhau đối với tất cả các cổ đông.

Năm 2020, GEX đặt mục tiêu sẽ hoàn tất các thương vụ đầu tư chiến lược đang được thực hiện, trong đó việc mua và sở hữu chi phối Viglacera là mộ trong những trọng tâm trong mục tiêu chiến lược mở rộng đầu tư sang lĩnh vực hạ tầng công nghiệp. Kế hoạch mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được ĐHĐCĐ Gelex thông qua theo 2 kịch bản.

Theo đó, với kế hoạch giả định hợp nhất Viglacera vào đầu quý IV/2020, GEX dự kiến doanh thu thuần hợp nhất 19.600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 975 tỷ đồng. Với kịch bản chưa hợp nhất Viglacera, doanh thu thuần hợp nhất 17.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 735 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,194.2

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,194.2 0.0 0.0%
HNX 226.05 0.58 0.26%
UPCOM 78.64 0.0 0.0%