Quầy giao dịch của Vietcombank

Quầy giao dịch của Vietcombank

Vietcombank công bố Bản công bố thông tin

(ĐTCK-online) Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã hoàn thiện bản Công bố thông tin cho đợt IPO vào ngày 26/12 tới đây (xem toàn văn trong bản đính kèm). Bản công bố thông tin gồm 63 trang, về cơ bản nội dung cũng giống như các bản công bố thông tin của bất kỳ một doanh nghiệp khác trên thị trường.

Trong Bản công bố thông tin này, giá khởi điểm đấu giá công khai là 100.000 đồng/cp. Sau cổ phần hóa, cơ cấu cổ phần nắm giữ là: Tổng công ty Đầu tư vốn Nhà nước (SCIC) nắm 975 triệu đến 1.050 triệu cổ phần (tương ứng với 65%-70% vốn điều lệ phụ thuộc vào số lượng thực tế bán cho nhà đầu tư chiến lược); cán bộ công nhân viên ngân hàng và trái chủ nắm giữ trái phiếu chuyển đổi nắm giữ 52,5 triệu cổ phần (3,5% vốn điều lệ); nhà đầu tư chiến lược nước ngoài nắm 225 triệu đến 300 triệu cổ phần (tương ứng 15% đến 20% vốn điều lệ); nhà đầu tư chiến lược trong nước nắm giữ 75 triệu cổ phần (5% vốn điều lệ).

Ngoài những chỉ tiêu liên quan đến đợt IPO này, Vietcombank cũng công bố khá đầy đủ các thông tin khác liên quan đến tình hình kinh doanh của từng mảng lĩnh vực như kinh doanh ngoại tệ, kinh doanh thẻ, huy động, cho vay, lượng tài sản nắm giữ… Theo bản công bố, tổng diện tích đất Vietcombank đang quản lý sử dụng đến 31/12/2006 là 185.337,53 m2, đây cũng là một chỉ tiêu được nhiều nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu trước đây.

Đặc biệt, trong Bản công bố thông tin này, Vietcombank cũng đưa ra các giải pháp kế hoạch để trở thành một tập đoàn đầu tư tài chính ngân hàng mạnh, có tầm cỡ trong khu vực. Sẽ có những sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, cấu trúc doanh nghiệp, phát triển mở rộng kinh doanh,…

Toàn văn Bản công bố thông tin của Vietcombank

VNIndex

1,194.2

6.8 (0.57%)

 
VNIndex 1,194.2 6.8 0.57%
HNX 225.47 3.2 1.42%
UPCOM 77.75 -0.18 -0.23%