Vietcombank chuẩn bị nền tảng triển khai Basel II

Vietcombank chuẩn bị nền tảng triển khai Basel II

(ĐTCK) Vietcombank vừa khởi động dự án “Phân tích hiện trạng và Xây dựng lộ trình triển khai nâng cao năng lực quản trị rủi ro ngân hàng theo yêu cầu của Hiệp ước vốn Basel II”. 

Dự án chính thức được bắt đầu bằng bản hợp đồng được ký kết giữa Vietcombank với đối tác tư vấn là Công ty Ernst & Young Advisory Pte. Ltd (EY) với mục tiêu xây dựng lộ trình triển khai nâng cao năng lực quản trị rủi ro ngân hàng theo yêu cầu của Basel II. Đây là nền tảng để Vietcombank xây dựng lộ trình triển khai các công việc trong vòng 3 - 5 năm tới, nhằm áp dụng các chuẩn mực quản lý rủi ro theo Basel II, đồng thời hỗ trợ Vietcombank tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

Tin bài liên quan

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.85 0.11 0.18%