Ảnh Internet.

Ảnh Internet.

VHC lãi hơn 426 tỷ đồng trong 6 tháng

(ĐTCK) 6 tháng đầu năm 2018, Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC) đạt doanh thu 3.940 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế  426 tỷ đồng, tăng 77,5% so với cùng kỳ.

Riêng quý II/2018, VHC đạt doanh thu 2.135 tỷ đồng, giảm 9,2%; lợi nhuận sau thuế hơn 328 tỷ đồng, tăng 129% so với quý II/2017.

Theo VHC, do giá bán tăng nên tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu tăng mạnh trong kỳ, đạt hơn 21%, trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt 12,6%. Ngoài ra, Công ty ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài chính hơn 34 tỷ đồng, gấp 5,1 lần cùng kỳ, trong khi chi phí tài chính chỉ tăng 13%.

Tại thời điểm 30/6/2018, VHC có 1.087 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, tăng 2,9 lần so với đầu năm. Đây là khoản tiền gửi có kỳ hạn 3 tháng đến dưới 1 năm, với lãi suất cố định bằng VND.

Theo đó, lãi từ tiền gửi tiết kiệm trong 6 tháng đầu năm ghi nhận hơn 28 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái không ghi nhận.

Đồng thời, Công ty còn ghi nhận lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết hơn 32 tỷ đồng, trong đó 24 tỷ đồng ghi nhận trong quý II, trong khi cùng kỳ năm ngoái không ghi nhận.

Ngoài ra, chi phi bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ giảm lần lượt 30,6% và 18,8% so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận sau thuế tăng mạnh.

Theo đó, kết thúc 6 tháng đầu năm 2018, VHC hoàn thành lần lượt 42,3% và 68% chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận cả năm.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,097.17

-38.95 (-3.55%)

 
VNIndex 1,097.17 -38.95 -3.55%
HNX 220.79 -7.03 -3.18%
UPCOM 76.42 -0.99 -1.3%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

28/01/2021
29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021
12/03/2021