VGS: lãi sau thuế công ty mẹ tăng hơn 93%

(ĐTCK) CTCP Ống Thép Việt Đức VG PIPE (VGS) vừa công bố báo cáo tài chính công ty mẹ quý IV/2013, với doanh thu thuần đạt 338,05 tỷ đồng, giảm 34,05% so với cùng kỳ năm 2012. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán là 316 tỷ đồng, giảm 40,09%, nên lợi nhuận gộp quý IV/2013 đạt 22,05 tỷ đồng, tăng 21,18% so với cùng kỳ năm 2012. 
VGS: lãi sau thuế công ty mẹ tăng hơn 93%

Trong kỳ, chi phí tài chính của VGS là 3,16 tỷ đồng, giảm 77,4% so với quý IV/2012.

Lũy kế cả năm 2013, công ty mẹ VGS đạt 1.649,14 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 20,36%; lợi nhuận sau thuế đạt 13,67 tỷ đồng, tăng 93,09% so với năm 2012.

Tính đến 31/12/2013, tiền và các khoản tương đương tiền của VGS là 10,91 tỷ đồng, giảm 38,56%; các khoản phải thu và hàng tồn kho của Công ty giảm lần lượt 10,84% và 14,16% so với đầu năm. 

Tin bài liên quan

VNIndex

1,145.11

10.43 (0.91%)

 
VNIndex 1,145.11 10.43 0.91%
HNX 240.43 7.17 2.98%
UPCOM 76.18 0.03 0.03%