Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, Chính phủ Việt Nam nhất quán tiếp tục thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược. (Ảnh Đức Thanh)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, Chính phủ Việt Nam nhất quán tiếp tục thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược. (Ảnh Đức Thanh)

VDPF: Thách thức đối với Việt Nam là thực thi luật một cách nghiêm túc

(ĐTCK) Sáng nay tại Hà Nội, Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam (VDPF) với chủ đề “Hướng tới cạnh tranh, tăng trưởng toàn diện và bền vững”. Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) và bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đồng chủ trì Diễn đàn.

Những thảo luận thẳng thắn…

Trước đề nghị của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh với các đại biểu, đối tác phát triển, nhà tài trợ về việc đóng góp ý kiến, thảo luận thẳng thắn về những điều làm được, chưa làm được, nhất là những mục tiêu, giải pháp cho giai đoạn tới để bổ sung, cập nhật vào chiến lược, kế hoạch 5 năm tới, ông David Devine, Đại sứ Canada quan ngại, Hiệp định TPP mang tới nhiều rủi ro và nếu nhu không có sự triển khai và cam kết cẩn trọng, Việt Nam có thể bị đánh mất nhiều lợi ích.

Bên cạnh việc giảm thuế xuất khẩu vào hàng hóa thương mại, các công cụ giảm rào cản đối với thương mại dịch vụ và các biện pháp phi thuế quan, thực thi quyền sở hữu trí tuệ cũng như việc giảm thiểu vai trò của DN nhà nước với thị trường được coi là cơ sở tốt tạo điều kiện cho cải cách cơ cấu và thể chế ở Việt Nam, bao gồm cải cách đất đai, được coi như một yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực này.

“Công việc này đòi hỏi các cải cách khó khăn nhưng cần thiết, các nỗ lực lâu dài nhằm hiện đại hóa và hợp lý hóa môi trường pháp lý cho thương mại và phát triển khu vực tư nhân”, ông David Devine nói.

Ông Eric Sidgwick, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) quan ngại, quá trình đô thị hóa mỗi năm khoảng nửa triệu người dân di cư tới các đô thị lớn của Việt Nam, điều đó dẫn tới tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm môi trường.

Việt Nam cũng đang phải gánh chịu các hậu quả của biến đổi khí hậu ngày càng nhiều và do đó, cần phải xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng ứng phó tốt hơn. Việt Nam đang tìm kiếm nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu đầu tư cho cơ sở hạ tầng đang tăng lên thông qua nguồn ngân sách quốc gia, khi áp lực đi vay bắt đầu tăng lên và nợ công đang dần tiến tới giới hạn của sự bền vững.

“Tất cả những thác thức này đòi hỏi môi trường tài chính thay đổi để xây dựng cơ sở hạ tầng. Khi kinh tế phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn, Việt Nam tiếp tục bị mất đi các nguồn viện trợ không hoàn lại và vay vốn ODA ưu đãi. Điều này đang làm giảm một nguồn lực tài chính vô cùng quan trọng mà thường được sử dụng cho các cơ sở hạ tầng trọng yếu”, ông Eric Sidgwick nói.

Trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, ông Michel Welmond, Chủ nhiệm chương trình, Văn phòng tại Việt Nam, Nhóm WB đã chia sẻ những thách thức mới cần sự quan tâm ngay đó là, tính cạnh trang trong tương lai được mang lại bởi sự thay đổi về mặt chiến lược từ chỗ tập trung vào tăng cường khả năng tiếp cận tới chỗ nhấn mạnh vào chất lượng, mức độ phù hợp và sự linh hoạt của giáo dục. Chiến lược phát triển năng lực cơ bản được xác định tương đối rõ. Chiến lược phát triển các kỹ năng đòi hỏi phải tinh tế hơn.

Phát biểu tại Diễn đàn, bà Victoria Kwakwa chia sẻ: “Về cơ bản, bộ khung pháp lý đã đầy đủ, vấn đề bây giờ là thực hiện luật một cách nghiêm túc".

Và các nhóm giải pháp cụ thể...

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, Chính phủ Việt Nam nhất quán tiếp tục thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược, bao gồm: tiếp tục hoàn thiện thể chế, đặc biệt thể chế kinh tế thị trường và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; phát triển giáo dục đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế và hội nhập, gắn với áp dụng công nghệ tiên tiến; có chính sách phù hợp để huy động nguồn lực xã hội trong và người nước để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại.

Để thực hiện 3 đột phá trên, Thủ tướng đã cho biết 5 nhóm giải pháp như sau:

Thứ nhất, tiếp tục tập trung bảo đảm tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô để đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế gắn với tái cơ cấu hiệu quả nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Tập trung vào tái cơ cấu đầu tư công, DN nhà nước, tái cơ cấu hệ thống tài chính ngân hàng, tái cơ cấu nông nghiệp; nâng cao năng suất lao động. Bội chi ngân sách ko quá 4% mỗi năm trong 5 năm tới theo luật ngân sách mới; bảo đảm nợ công trong giới hạn an toàn, gắn với sử dụng hiệu quả đầu tư công, từ việc vay nợ tới sử dụng hiệu quả; đảm bảo an toàn quỹ bảo hiểm xã hội.

Thứ hai, tiếp tục tập trung sức hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, nghĩa là thực hiện đầy đủ hơn, hiện đại hơn, hiệu quả hơn, phù hợp với thông lệ quốc tế về thể chế kinh tế thị trường. Thực hiện đầy đủ hơn, hiện đại hơn, hiệu quả hơn, phù hợp với thông lệ quốc tế về thể chế kinh tế thị trường. Tạo lập, phát triển các định chế của kinh tế thị trường để vận hành đồng bộ hiệu quả như, thị trường đất đai, khoáng sản sẽ cải cách để dễ tiếp cận hơn, hiệu quả hơn; thị trường vốn sẽ công khai, minh bạch hơn…

Thứ ba, Chính phủ Việt Nam chủ động hội nhập quốc tế, trọng tâm là kinh tế quốc tế. Việt Nam đã ký 14 FTA song phương và đa phương với 55 quốc gia có nền kinh tế phát triển trong đó có 15 nước thuộc G20… Chúng tôi phải hoàn thiện thể chế, luật pháp, môi trường, để hội nhập, huy động được nhiều nguồn lực đầu tư vào Việt Nam. Đây là nguồn lực quan trọng phát triển kinh tế Việt Nam, ngoài nội lực.

Thứ tư, Chính phủ Việt Nam, tập trung sức phát triển tốt hơn văn hóa, đảm bảo tốt hơn tiến bộ, an sinh, phúc lợi xã hội, cải thiện tốt hơn đời sống nhân dân, nhất là đồng bào sống ở vùng sâu, vùng xa…Để thực hiện được điều này, Việt Nam luôn coi phát triển, lợi ích con người Việt Nam là mục tiêu, động lực và trung tâm của sự phát triển. Việt Nam nghiêm túc triển khai, lồng ghép 17 mục tiêu phát triển sau năm 2015 của Liên Hiệp quốc vào chương trình phát triển. Chú trọng phát triển giáo dục đào tạo, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực… tập trung chăm lo, bảo vệ sức khỏe người dân…

Thứ năm, nâng cao năng lực quản trị nền kinh tế quốc gia, xây dựng nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế luật pháp, bảo đảm quyền dân chủ, tự do, quyền sở hữu của người dân… mà Hiến pháp 2013 đã đưa ra. Tăng cường năng lực giải đáp, giải trình với người dân, tổ chức xã hội nghề nghiệp, phát huy quyền giám sát, phản biện của các tổ chức người dân. Làm được điều này sẽ đảm bảo mục tiêu là công khai, minh bạch, thực hiện nhà nước pháp quyền, ngăn ngừa được tham nhũng.

“Tập trung cải cách thủ tục hành chính đi liền với cải cách thể chế, khoa học công nghệ, để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Chính phủ sẽ đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Đặc biệt, Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, bình đẳng, cùng có lợi, là bạn với tất cả quốc gia, dân tộc…”, Thủ tướng khẳng định.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,351.74

28.16 (2.08%)

 
VNIndex 1,351.74 28.16 2.08%
HNX 316.69 5.37 1.7%
UPCOM 87.17 -0.08 -0.09%