VCP: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex

Mã chứng khoán: VCP 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/06/2020

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 16/07/2020

- Địa điểm thực hiện: Tầng 21, tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

- Nội dung họp: Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và một số vấn đề quan trọng khác.

VNIndex

1,164.21

29.53 (2.54%)

 
VNIndex 1,164.21 29.53 2.54%
HNX 240.27 7.02 2.92%
UPCOM 76.18 0.03 0.03%