VCG: Sau soát xét, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 227 tỷ đồng

(ĐTCK) Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG – sàn HNX) vừa công bố báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2015.
VCG: Sau soát xét, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 227 tỷ đồng

Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 3.244 tỷ đồng, giảm 8,8% cùng kỳ và giảm 6,16% so với trước soát xét (3.457 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế 227,28 tỷ đồng, tăng 56,74% cùng kỳ và tăng 1,72% so với trước soát xét (223,44 tỷ đồng).

Tại thời điểm 30/6/2015, tiền và các khoản tương đương tiền của VCG giảm 14,5% so với đầu năm đạt gần 1.245 tỷ đồng. Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn lên đến hơn 489 tỷ đồng, gấp hơn 3,1 lần so với đầu năm. Hàng tồn kho vẫn ở mức cao 4.226,4 tỷ đồng, tăng 2,1% so với đầu năm.

Nợ ngắn hạn hơn 10.680 tỷ đồng, giảm 3,85% so với đầu năm nhưng nợ dài hạn tăng 4,5% lên hơn 4.641 tỷ đồng.

Đơn vị thực hiện công tác soát xét báo cáo tài chính trên là Công ty kiểm toán KPMG. Theo đó, KPMG chỉ thực hiện công tác soát xét theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 910 và không thực hiện công việc kiểm toán nên không đưa ra ý kiến kiểm toán.

Tuy nhiên, KPMG đã đưa ra lưu ý về vấn đề Tổng công ty có khoản đầu tư vào Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex – Viettel, là công ty liên kết của VCG. Trong báo cáo tài chính của Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex – Viettel có số dư tiền gửi tại một số công ty tài chính với số tiền là 79 tỷ đồng và số dư trái phiếu doanh nghiệp với giá trị ghi sổ là 150 tỷ đồng đã đáo hạn trên một năm chưa thu hồi được nhưng chưa trích lập dự phòng.

Theo giải trình, tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex – Viettel vẫn trong quá trình hoàn thiện phương án tái cơ cấu bao gồm phương án trích lập dự phòng cho 2 khoản nói trên theo yêu cầu của NHNN để đề nghị NHNN phê duyệt.

Do chưa có hướng dẫn cụ thể từ NHNN, công ty này chưa tiến hành trích lập dự phòng khoản trên. Theo đó, VCG cũng chưa có cơ sở để trích lập dự phòng đầu tư tài chính vào Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex – Viettel.

Tin bài liên quan

VNIndex

943.69

0.39 (0.04%)

 
VNIndex 943.69 0.39 0.04%
HNX 140.88 1.06 0.75%
UPCOM 63.85 0.0 0.0%