VC2: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty cổ phần Xây dựng Số 2 (VC2- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/01/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 13h30 ngày 15/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường công ty số 52 Lạc Long Quân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:  Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định tại Điều lệ Công ty.

VNIndex

941.19

-2.5 (-0.27%)

 
VNIndex 941.19 -2.5 -0.27%
HNX 140.45 -0.44 -0.31%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%