Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập TP. Vĩnh Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập TP. Vĩnh Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành  Nghị quyết về việc thành lập phường Tiền Châu, phường Nam Viêm thuộc thị xã Phúc Yên và thành lập TP. Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

Cụ thể, Nghị quyết số 484/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập phường Tiền Châu, phường Nam Viêm thuộc thị xã Phúc Yên và thành lập thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc ngày 7/2/2018, quyết nghị thành lập phường Tiền Châu, phường Nam Viêm thuộc thị xã Phúc Yên và thành lập thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, thành lập phường Tiền Châu trên cơ sở toàn bộ 7,14 km2 diện tích tự nhiên và 12.689 người của xã Tiền Châu. Địa giới hành chính phường Tiền Châu: Đông giáp các phường Hùng Vương, Trưng Trắc, Trưng Nhị; Tây giáp huyện Bình Xuyên; Nam giáp TP. Hà Nội; Bắc giáp phường Nam Viêm.

Thành lập phường Nam Viêm trên cơ sở toàn bộ 5,88 km2 diện tích tự nhiên và 8.489 người của xã Nam Viêm. Địa giới hành chính phường Nam Viêm: Đông giáp TP. Hà Nội; Tây giáp huyện Bình Xuyên; Nam giáp các phường Trưng Nhị, Phúc Thắng, Tiền Châu; Bắc giáp xã Cao Minh và phường Xuân Hòa.

Thành lập TP. Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc trên cơ sở toàn bộ 120,13 kmdiện tích tự nhiên và 155.435 người của thị xã Phúc Yên. Địa giới hành chính TP. Phúc Yên: Đông và Nam giáp TP.Hà Nội; Tây giáp huyện Bình Xuyên; Bắc giáp tỉnh Thái Nguyên.

Sau khi thành lập 2 phường và TP. Phúc Yên, TP. Phúc Yên có 10 đơn vị hành chính cấp xã. Tỉnh Vĩnh Phúc có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 7 huyện và 2 thành phố; 137 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 110 xã, 15 phường và 12 thị trấn.

Về tổ chức thực hiện, theo Nghị quyết, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của nhân dân địa phương bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tin bài liên quan

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%