UDL: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk

- Mã chứng khoán: UDL

- Sàn giao dịch: UpCOM

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2021

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/10/2021

- Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2

- Tỷ lệ thực hiện:01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện:Dự kiến trong tháng 10 và tháng 11 năm 2021

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, số 01 Đào Duy Từ, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua nội dung chấp thuận cho Công ty tạm hoãn không thực hiện chi trả cổ tức 6 tháng cuối năm 2019 và năm 2020 trong năm 2021 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty

VNIndex

1,482.05

-3.14 (-0.21%)

 
VNIndex 1,482.05 -3.14 -0.21%
HNX 458.23 2.42 0.53%
UPCOM 114.58 0.48 0.42%