TVT: Ngày GDKHQ trả cổ tức của năm 2020 bằng tiền (17%)

CTCP Tổng công ty Việt Thắng (TVT - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2020

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 17%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng)

- Thời gian thực hiện: 15/07/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng Công ty Việt Thắng-CTCP vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 15/07/2021. Khi đến nhận cổ tức vui lòng xuất trình chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

VNIndex

1,351.74

28.16 (2.08%)

 
VNIndex 1,351.74 28.16 2.08%
HNX 316.69 5.37 1.7%
UPCOM 87.17 -0.08 -0.09%