TV2: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt (10%)

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2 – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2018

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 04/04/2018

- Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính – Kế toán CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2, số 32 Ngô Thời Nhiệm, P7, Q3, TP.Hồ Chí Minh (giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần trừ Thứ bảy Chủ nhật) bắt đầu từ ngày 04/04/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần khi đến nhận cổ tức. Trường hợp ủy quyền phải có Giấy ủy quyền theo quy định.

VNIndex

1,010.22

4.25 (0.42%)

 
VNIndex 1,010.22 4.25 0.42%
HNX 148.17 -0.23 -0.15%
UPCOM 66.79 0.29 0.44%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021