Tuần qua, thị trường giảm sâu, khối ngoại giảm hơn 54% giá trị mua ròng

Tuần qua, thị trường giảm sâu, khối ngoại giảm hơn 54% giá trị mua ròng

(ĐTCK) Áp lực bán trong nước ồ ạt gia tăng khiến thị trường ngập trong sắc đỏ, các chỉ số liên tiếp đón nhận những phiên giảm sâu. Cùng với thị trường mất điểm, nhà đầu tư nước ngoài đã hãm mạnh giao dịch và giảm tới hơn 54% giá trị mua ròng trong tuần qua.

Thống kê tuần qua trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện4 phiên mua ròng và duy nhất 1 phiên bán ròng vào giữa tuần ngày 9/8. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 7,77 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng 328,01 tỷ đồng, cùng giảm 53% cả về lượng và giá trị so với tuần trước.

Cụ thể, khối này đã mua vào 41,93 triệu đơn vị, giá trị 1.575,64 tỷ đồng (giảm 34,3% về lượng và 33,82% về giá trị so với tuần trước đó) và bán ra 34,16 triệu đơn vị, giá trị 1.247,63 tỷ đồng (giảm 27,77% về lượng và 25,49% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ 7-11/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

7/8

9.553.370

7.358.410

2.194.960

355.560

266.240

89.320

8/8

10.639.350

8.823.040

1.816.310

455.620

349.100

106.520

9/8

8.269.100

7.659.050

610.050

285.050

302.230

-17.180

10/8

5.249.320

4.901.410

347.910

192.900

147.790

45.110

11/8

8.223.300

5.419.950

2.803.350

286.510

182.270

104.240

Tổng

41.934.440

34.161.860

7.772.580

1.575.640

1.247.630

328.010

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 3 phiên và 2 phiên mua ròng vào đầu tuần. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 3,45 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 37,74 tỷ đồng, trong khi tuần trước bán ròng 2,01 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 29,78 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào với khối lượng 11,78 triệu đơn vị, giá trị 134,14 tỷ đồng (tăng hơn 57% về lượng và 59,2% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 8,33 triệu đơn vị, giá trị 96,4 tỷ đồng (giảm 12,42% về lượng và 15,47% so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ 7-11/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

7/8

6.654.888

2.563.807

4.091.081

72.150

26.030

46.120

8/8

2.759.880

1.993.427

766.453

30.180

20.520

9.660

9/8

1.391.890

1.877.000

-485.110

16.650

22.800

-6.150

10/8

575.300

1.142.545

-567.245

6.990

15.450

-8.460

11/8

399.516

752.008

-352.492

8.170

11.600

-3.430

Tổng

11.781.474

8.328.787

3.452.687

134.140

96.400

37.740

Trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 1,1 triệu đơn vị, tăng hơn 11% so với tuần trước. Tổng giá trị mua ròng tương ứng 37,88 tỷ đồng, giảm 25,75% so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 1,67 triệu đơn vị, giá trị 66,06 tỷ đồng (tăng 31,55% về lượng nhưng giảm nhẹ 4,55% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 573.652 đơn vị, giá trị 28,18 tỷ đồng (tăng mạnh 103,73% cả về lượng và 54,92% giá trị so với tuần trước đó).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ 7-11/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

7/8

280.859

50.640

230.219

13.140

3.380

9.760

8/8

409.350

321.900

87.450

22.390

15.090

7.300

9/8

284.650

159.912

124.738

15.190

8.760

6.430

10/8

346.900

19.600

327.300

10.470

590

9.880

11/8

350.000

21.600

328.400

4.870

360

4.510

Tổng

1.671.759

573.652

1.098.107

66.060

28.180

37.880

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng 12,09 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 328,01 tỷ đồng, giảm 22,1% về lượng và 54,92% về giá trị so với tuần đầu tiên của tháng 8.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, cổ phiếu HPG được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất tuần với 2,26 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 72,75 tỷ đồng. Cũng dẫn đầu danh mục mua ròng về giá trị, VCI cùng có mức mua ròng 72,75 tỷ đồng (1,2 triệu đơn vị).

Đứng ở vị trí thứ 2, PLX được mua ròng 58,27 tỷ đồng (872.150 đơn vị).

Tiếp đó là cặp đôi cổ phiếu mía đường, bao gồm BHS được mua ròng 2,02 triệu đơn vị, giá trị 41,11 tỷ đồng và SBT được mua ròng 1,25 triệu đơn vị, giá trị 34,39 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VNM về giá trị với 61,45 tỷ đồng (410.630 đơn vị). Tuy nhiên xét về khối lượng, FIT là cổ phiếu dẫn đầu danh mục bán ròng mạnh với 5,79 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 58,94 tỷ đồng.

Tiếp đó, SSI bị bán ròng 34,27 tỷ đồng (1,33 triệu đơn vị), MSN bị bán ròng 32,56 tỷ đồng (574.230 đơn vị), PVD bị bán ròng 16,68 tỷ đồng (1,09 triệu đơn vị)…

Tuy nhiên xét về khối lượng, FIT là cổ phiếu dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng với 3,12 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 29,53 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, SHB được mua ròng mạnh nhất với hơn 4,44 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 36,71 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2, HUT được mua ròng 1,55 triệu đơn vị, giá trị 15,88 tỷ đồng.

Trong khi đó, PVS tiếp tục là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất, với khối lượng bán ròng đạt 2,21 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 37,29 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là cặp đôi cổ phiếu chứng khoán gồm VIX với 979.400 đơn vị, giá trị 7,74 tỷ đồng và APS với 520.800 đơn vị, giá trị 2,71 tỷ đồng. 

Tin bài liên quan

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%