Tuần qua, khối ngoại quay trở lại mua ròng gần 925 tỷ đồng

Tuần qua, khối ngoại quay trở lại mua ròng gần 925 tỷ đồng

(ĐTCK) Sau khi bán ròng nhẹ trong tuần trước đó với chỉ gần 120 tỷ đồng, khối ngoại đã quay trở lại mua ròng khá mạnh, tới 924,75 tỷ đồng trong tuần qua.

Trên sàn HOSE, khối ngoại chỉ có duy nhất 1 phiên bán ròng ngày đầu tuần, và 4 phiên còn lại đều quay trở lại mua ròng.

Tổng cộng, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 17,23 triệu đơn vị, giá trị hơn 584,5 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, khối ngoại mua ròng 5,03 triệu đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là bán ròng 40,57 tỷ đồng.

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 18-22/3

Ngày

Khối lượng (triệu,đơn vị)

Giá trị (tỷ.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

18/3

19,56

22,33

-2,78

752,09

831,36

-79,27

19/3

20,46

19,07

1,39

943,21

752,98

190,23

20/3

88,53

84,28

4,25

3.194,26

3.124,97

69,29

21/3

14,93

11,17

3,76

646,36

504,9

141,46

22/3

42,08

31,48

10,6

1.267,02

1.004,17

262,85

Tổng

185,56

168,33

17,23

6.802,94

6.218,38

584,56

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 3 phiên liên tiếp từ đầu tuần, và mua ròng trong 2 phiên còn lại, đặc biệt là phiên cuối tuần.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng hơn 20 triệu đơn vị với giá trị mua ròng tương ứng hơn 349 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, khối này bán ròng cả 5 phiên với 2,48 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 60,3 tỷ đồng.

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 18-22/3

Ngày

Khối lượng (triệu,đơn vị)

Giá trị (tỷ.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

18/3

0,384

0,974

-0,59

5,23

19,96

-14,73

19/3

1,05

2,12

-1,07

14

23,37

-9,37

20/3

0,18

0,49

-0,31

1,98

9,28

-7,3

21/3

1,38

0,5

0,88

11,68

9,99

1,67

22/3

21,24

0,13

21,11

380,71

1,9

378,81

Tổng

24,234

4,214

20,02

413,6

64,5

349,1

Trên UpCoM, khối ngoại chỉ mua ròng 1 phiên duy nhất ngày cuối tuần và bán ròng liên tiếp 4 phiên trước.

Tổng cộng, tuần này nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 2 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng gần 9 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước bán ròng 3,04 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng 18,87 tỷ đồng.

Giao dịch NĐTNN trên UpCoM trong tuần từ ngày 18-22/3

Ngày

Khối lượng (triệu,đơn vị)

Giá trị (tỷ.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

18/3

3,25

4,71

-1,46

12,25

41,04

-28,78

19/3

0,53

1,18

-0,65

25,91

28,51

-2,6

20/3

0,46

0,59

-0,13

29,06

29,72

-0,66

21/3

0,8

0,99

-0,19

39,26

40,39

-1,13

22/3

0,85

0,486

0,364

51,19

26,92

24,27

Tổng

5,89

7,956

-2,066

157,67

166,58

-8,91

Tổng cộng trên cả 3 sàn trong tuần qua, khối ngoại đã mua ròng hơn 35,18 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 924,75 tỷ đồng. Trong khi tuần trước, khối ngoại bán ròng 486.160 đơn vị, tổng giá trị bán ròng 119,74 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%