Tuần qua, khối ngoại mua ròng hơn 510 tỷ đồng, bán mạnh cổ phiếu bất động sản

Tuần qua, khối ngoại mua ròng hơn 510 tỷ đồng, bán mạnh cổ phiếu bất động sản

(ĐTCK) Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có tuần giao dịch tích cực hỗ trợ tốt cho tâm lý thị trường khi mua ròng hơn 510 tỷ đồng. Trong khi chứng chỉ quỹ E1VFVN30 là tâm điểm gom vào thì một số mã bất động sản lại bị khối này xả bán khá mạnh như NBB, VRE, VGC, VCG...

Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 4 phiên mua ròng và bán ròng 1 phiên duy nhất ngày 26/3. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 19,56 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 470,79 tỷ đồng, tăng 13,54% về lượng nhưng giảm 19,46% về giá trị so với tuần trước trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 109,09 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 4.016,32 tỷ đồng (giảm 41,21% về lượng và 40,96% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 89,53 triệu đơn vị, giá trị 3.545,53 tỷ đồng (giảm 46,81% về lượng và 42,98% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 25-29/3

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

25/3

22.584.180

14.487.420

8.096.760

822.650

625.490

197.160

26/3

15.102.520

18.790.170

-3.687.650

594.020

719.230

-125.210

27/3

17.732.800

12.795.450

4.937.350

630.260

521.000

109.260

28/3

20.895.730

16.987.750

3.907.980

828.500

676.790

151.710

29/3

32.773.850

26.472.400

6.301.450

1.140.890

1.003.020

137.870

Tổng

109.089.080

89.533.190

19.555.890

4.016.320

3.545.530

470.790

Tương tự, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng thực hiện 4 phiên mua ròng liên tiếp và chỉ bán ròng duy nhất phiên cuối tuần ngày 29/3. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng hơn 4,66 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 30,78 tỷ đồng, giảm mạnh 76,72% về lượng và tới 91,18% về giá trị so với tuần trước.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng gần 9,31 triệu đơn vị, giá trị 140,17 tỷ đồng (giảm 61,6% về lượng và 66,11% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 4,65 triệu đơn vị, giá trị 109,39 tỷ đồng (tăng 10,07% về lượng và 69,6% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 25-29/3

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

25/3

4.708.460

2.760.540

1.947.920

91.410

72.480

18.930

26/3

1.150.710

329.640

821.070

11.910

6.260

5.650

27/3

1.128.710

335.900

792.810

8.450

5.950

2.500

28/3

1.807.700

409.040

1.398.660

24.440

7.820

16.620

29/3

513.210

812.740

-299.530

3.960

16.880

-12.920

Tổng

9.308.790

4.647.860

4.660.930

140.170

109.390

30.780

Trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 3 phiên và bán ròng 2 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng hơn 1 triệu đơn vị, giảm 51,29% so với tuần trước; tuy nhiên tổng giá trị là mua ròng 10,86 tỷ đồng, trong khi tuần trước bán ròng 8,9 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 3,22 triệu đơn vị, giá trị 148,77 tỷ đồng (giảm 45,55% về lượng và giảm nhẹ 5,64% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 4,22 triệu đơn vị, giá trị 137,91 tỷ đồng (giảm 47% về lượng và 17,21% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 25-29/3

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

25/3

652.580

353.730

298.850

35.200

18.360

16.840

26/3

430.500

866.320

-435.820

17.800

31.130

-13.330

27/3

700.910

541.100

159.810

35.850

28.640

7.210

28/3

752.240

1.351.880

-599.640

31.740

31.910

-170

29/3

679.060

1.103.740

-424.680

28.180

27.870

310

Tổng

3.215.290

4.216.770

-1.001.480

148.770

137.910

10.860

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng 23,22 triệu đơn vị, với tổng giá trị tương ứng 512,43 tỷ đồng, giảm 34% về lượng và giảm 44,59% về giá trị so với tuần trước (mua ròng 924,76 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, trong thời gian vừa qua, E1VFVN30 là cái tên được nhắc khá nhiều khi liên tiếp nhận được sự săn đó của nhà đầu tư nước ngoài và trong tuần cuối tháng 3 cũng không ngoại lệ.

Chứng chỉ quỹ E1VFVN30 đã được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trong tuần qua với khối lượng gần 11,6 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 151,98 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là các cổ phiếu gồm CTG được mua ròng 5,51 triệu đơn vị, giá trị 123,14 tỷ đồng; HPG được mua ròng 3,29 triệu đơn vị, giá trị 105,78 tỷ đồng; BID với 2,47 triệu đơn vị, giá trị 87,38 tỷ đồng; VHM với 1,12 triệu đơn vị, giá trị 103,86 tỷ đồng…

Trái lại, cổ phiếu VRE bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất về giá trị đạt 130,07 tỷ đồng, tương đương khối lượng hơn 3,99 triệu đơn vị. Trong khi đó, mã bất động sản khác NBB dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh về khối lượng đạt hơn 4,6 triệu đơn vị, giá trị 85,39 tỷ đồng.

Ngoài ra, các mã bị bán ròng khá mạnh khác như STB với 3,91 triệu đơn vị, giá trị 47,9 tỷ đồng; POW với 2,28 triệu đơn vị, giá trị 34,63 tỷ đồng; CTI với 1,59 triệu đơn vị, giá trị 43,72 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, cổ phiếu SHB được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trong tuần qua với khối lượng 4,44 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 33,47 tỷ đồng.

Đứng thứ 2 là PVS được mua ròng 830.919 đơn vị, giá trị 16,86 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu VGC bị nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất với khối lượng 419.900 đơn vị, giá trị 8,68 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, ECI bị bán ròng 387.600 đơn vị, giá trị 6,1 tỷ đồng; VCG bị bán ròng 130.193 đơn vị, giá trị 3,46 tỷ đồng; PVC bị bán ròng 125.700 đơn vị, giá trị 0,89 tỷ đồng…

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%