Tuần qua, khối ngoại mua mạnh cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng

Tuần qua, khối ngoại mua mạnh cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng

(ĐTCK) Nhà đầu tư nước vẫn chủ yếu tập trung giao dịch các cổ phiếu bluechip và duy trì trạng thái bán ròng trong tuần cuối cùng của tháng 9. Tuy nhiên, đáng chú ý trong danh mục mua ròng mạnh tập trung khá nhiều mã trong nhóm chứng khoán và ngân hàng như STB, SHB, VCI, SHS.

Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 4 phiên bán ròng và 1 phiên mua ròng duy nhất ngày 18/9. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 20,87 triệu đơn vị, giảm 52,63% so với tuần trước. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 237,63 tỷ đồng, giảm 56,38% so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 52,83 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 2.285,51 đồng (giảm 43,14% về lượng và 46,39% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 73,7 đơn vị, giá trị 2.523,14 tỷ đồng (giảm 46,19% về lượng và 47,52% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 23-27/9

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

23/9

14.901.080

17.097.810

-2.196.730

807.970

802.710

5.260

24/9

7.343.490

8.899.040

-1.555.550

361.940

377.700

-15.760

25/9

5.585.300

9.713.580

-4.128.280

184.490

257.980

-73.490

26/9

8.164.410

13.975.960

-5.811.550

302.910

409.810

-106.900

27/9

16.840.530

24.015.750

-7.175.220

628.200

674.940

-46.740

Tổng

52.834.810

73.702.140

-20.867.330

2.285.510

2.523.140

-237.630

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 3 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 1,51 triệu đơn vị, tăng 88,64% so với tuần trước. Tổng giá trị mua ròng tương ứng 0,48 tỷ đồng, trong khi tuần trước bán ròng 13,39 tỷ đồng.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 2,77 triệu đơn vị, giá trị 23,76 tỷ đồng (giảm 24,72% về lượng và 26,71% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 1,26 triệu đơn vị, giá trị 23,28 tỷ đồng (giảm 56,23% về lượng và 49,18% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 23-27/9

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

23/9

1.235.260

199.190

1.036.070

9.060

4.520

4.540

24/9

283.510

493.940

-210.430

2.770

3.480

-710

25/9

262.200

127.500

134.700

2.130

4.750

-2.620

26/9

699.600

266.500

433.100

5.810

5.370

440

27/9

287.140

172.310

114.830

3.990

5.160

-1.170

Tổng

2.767.710

1.259.440

1.508.270

23.760

23.280

480

Còn, trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 2,58 triệu đơn vị, trong khi tuần trước bán ròng 1,64 triệu đơn vị; tổng giá trị mua ròng tương ứng 118,46 tỷ đồng, tăng mạnh 171,51% so với tuần trước (mua ròng 43,63 tỷ đồng).

Trong đó, khối này đã mua vào gần 4 triệu đơn vị, giá trị 169,45 tỷ đồng (giảm 67,47% về lượng và 62,33% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 1,41 triệu đơn vị, giá trị 50,99 tỷ đồng (giảm 89,86% về lượng và 87,45% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 23-27/9

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

23/9

565.850

214.800

351.050

19.830

6.270

13.560

24/9

1.165.200

261.600

903.600

51.840

3.180

48.660

25/9

862.230

400.730

461.500

44.760

18.440

26.320

26/9

915.120

280.200

634.920

35.320

14.250

21.070

27/9

484.610

254.330

230.280

17.700

8.850

8.850

Tổng

3.993.010

1.411.660

2.581.350

169.450

50.990

118.460

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng gần 16,78 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 118,69 tỷ đồng, giảm 62,63% về lượng và 76,93% về giá trị so với tuần trước đó (bán ròng 514,57 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, cổ phiếu VNM được mua ròng mạnh nhất về giá trị đạt 136,18 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,06 triệu đơn vị. Tiếp theo đó là VCI được mua ròng 57,08 tỷ đồng (1,61 triệu cổ phiếu) và YEG được mua ròng 52,9 tỷ đồng (0,9 triệu cổ phiếu).

Tuy nhiên, xét về khối lượng, cổ phiếu STB là mã được khối ngoại mua ròng mạnh nhất đạt gần 2,06 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 21,86 tỷ đồng.

Trái lại, VRE là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trong tuần qua về giá trị đạt 132,92 tỷ đồng, tương đương khối lượng 2,92 triệu đơn vị.

Đứng ở vị trí thứ 2 là cổ phiếu HPG bị bán ròng 105,11 tỷ đồng, tuy nhiên đây cũng là mã bị bán ròng mạnh nhất về khối lượng, đạt hơn 4,66 triệu đơn vị.

Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh nhất SHB với khối lượng gần 1,13 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 7,46 tỷ đồng.

Đứng ờ vị trí thứ 2 vẫn là SHS được mua ròng 715.200 cổ phiếu, giá trị 5,63 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, PVS tiếp tục bị nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất với khối lượng 340.285 cổ phiếu, giá trị tương ứng 6,81 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,266.36

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,266.36 0.0 0.0%
HNX 294.72 0.0 0.0%
UPCOM 81.0 -0.17 -0.21%