Ảnh Shutterstock

Ảnh Shutterstock

Tuần qua, khối ngoại gom mạnh bluechip, xả bán cổ phiếu vừa và nhỏ

(ĐTCK) Mặc dù nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì trạng thái mua ròng tích cực với giá trị gần 500 tỷ đồng, nhưng với việc tập trung xả bán cổ phiếu vừa và nhỏ, khối này đã bán ròng về khối lượng đạt xấp xỉ 8 triệu đơn vị.

Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 5 phiên mua ròng liên tiếp với tổng cộng giá trị 485,49 tỷ đồng, giảm gần 46% so với tuần trước; tuy nhiên, tổng khối lượng là bán ròng 7,05 triệu đơn vị, trong khi tuần trước đó mua ròng 5,04 triệu đơn vị.

Trong đó, khối này đã mua vào 63,64 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 2.905,24 đồng (tăng 3,5% về lượng nhưng giảm nhẹ 1,6% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 70,69 triệu đơn vị, giá trị 2.419,75 tỷ đồng (tăng 25,25% về lượng và 17,83% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 22-26/7

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

22/7

13.964.570

11.400.840

2.563.730

505.240

348.440

156.800

23/7

18.152.910

21.399.490

-3.246.580

959.270

924.860

34.410

24/7

10.107.320

12.447.850

-2.340.530

556.920

369.920

187.000

25/7

12.731.860

17.035.510

-4.303.650

543.460

503.840

39.620

26/7

8.684.400

8.409.720

274.680

340.350

272.690

67.660

Tổng

63.641.060

70.693.410

-7.052.350

2.905.240

2.419.750

485.490

Trái lại, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 4 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 63,74 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,72% về lượng và giảm 30,84% về giá trị so với tuần trước đó.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 2,07 triệu đơn vị, giá trị 29,11 tỷ đồng (giảm 18,9% về lượng và giảm 39,54% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 6,08 triệu đơn vị, giá trị 92,85 tỷ đồng (giảm 8,34% về lượng và 33,83% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 22-26/7

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

22/7

249.920

770.720

-520.800

2.010

13.090

-11.080

23/7

421.500

2.347.270

-1.925.770

6.920

39.410

-32.490

24/7

129.110

970.970

-841.860

2.260

12.940

-10.680

25/7

801.200

1.396.900

-595.700

15.350

21.080

-5.730

26/7

472.000

595.700

-123.700

2.570

6.330

-3.760

Tổng

2.073.730

6.081.560

-4.007.830

29.110

92.850

-63.740

Trong khi đó, trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 4 phiên và bán ròng 1 phiên duy nhất ngày 25/7. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 3,11 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 45,47 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó chỉ mua ròng 98.600 đơn vị, giá trị 17,62 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 5,96 triệu đơn vị, giá trị 170,99 tỷ đồng (tăng 108,97% về lượng và tăng hơn 44% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 2,84 triệu đơn vị, giá trị 125,52 tỷ đồng (tăng 3,37% về lượng và 24,14% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 22-26/7

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

22/7

578.800

484.640

94.160

30.860

19.920

10.940

23/7

1.054.800

488.520

566.280

30.510

18.000

12.510

24/7

1.301.410

425.410

876.000

32.070

14.330

17.740

25/7

1.278.870

663.150

615.720

26.090

32.780

-6.690

26/7

1.743.700

783.210

960.490

51.460

40.490

10.970

Tổng

5.957.580

2.844.930

3.112.650

170.990

125.520

45.470

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 7,95 triệu đơn vị, trong khi tuần trước đó mua ròng 1,06 triệu đơn vị. Tuy nhiên, tổng giá trị vẫn là mua ròng 467,22 tỷ đồng, giảm 43,32% so với tuần trước (mua ròng 824,35 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Với việc tập trung mua mạnh các cổ phiếu bluechip trong khi xả bán cổ phiếu vừa và nhỏ là nguyên nhân chính khiến nhà đầu tư nước ngoài bán ròng về khối lượng nhưng vẫn mua ròng khá tích cực về giá trị.

Cụ thể, cổ phiếu PLX tiếp tục nhận được nhà đầu tư ngoại mua ròng mạnh nhất về giá trị trong tuần qua đạt 123,29 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,91 triệu đơn vị.

Ngoài ra, khối ngoại còn mua khá mạnh các cổ phiếu lớn khác như VHM với 92,45 tỷ đồng, VCB với 85,32 tỷ đồng, VIC với 78,21 tỷ đồng…

Trong khi đó, EIB là mã dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng với hơn 4 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 72,38 tỷ đồng.

Trái lại, các cổ phiếu vừa và nhỏ bị bán ròng mạnh, điển hình DLG bị bán ròng mạnh nhất về khối lượng với gần 8,69 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 12,82 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là STB bị bán ròng 5,36 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 60,7 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất TIG với khối lượng 351.900 đơn vị, giá trị 1,15 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu PVS bị bán ròng mạnh nhất về giá trị đạt 31,66 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,39 triệu đơn vị.

Còn CEO dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh về khối lượng với 1,52 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 16,05 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, SHS bị bán ròng hơn 1 triệu cổ phiếu, giá trị 10,15 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,367.36

5.64 (0.41%)

 
VNIndex 1,367.36 5.64 0.41%
HNX 319.28 0.99 0.31%
UPCOM 88.87 0.05 0.05%

Lịch sự kiện

21/06/2021
23/06/2021
28/06/2021
30/06/2021
01/07/2021
05/07/2021
07/07/2021
14/07/2021
20/07/2021
21/07/2021
23/07/2021