Tuần qua, khối ngoại gom mạnh bluechip, trở lại mua ròng gần 340 tỷ đồng

Tuần qua, khối ngoại gom mạnh bluechip, trở lại mua ròng gần 340 tỷ đồng

(ĐTCK) Nhà đầu tư nước ngoài đã giảm khá mạnh giao dịch sau tuần cơ cấu của các quỹ ETFs, tuy nhiên với việc đẩy mạnh mua vào các cổ phiếu bluechip, khối này đã trở lại mua ròng gần 340 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 3 phiên mua ròng và 2 phiên bán ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 622.510 đơn vị, giảm mạnh so với tuần trước bán ròng 12,21 triệu đơn vị; tuy nhiên tổng giá trị là mua ròng 200,23 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó bán ròng 209,35 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 66,97 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 2.855,05 đồng (giảm 49,42% về lượng và 35,83% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 67,59 triệu đơn vị, giá trị 2.654,82 tỷ đồng (giảm 53,25% về lượng và hơn 43% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 24-28/6

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

24/6

11.053.600

16.740.510

-5.686.910

418.310

511.250

-92.940

25/6

13.866.850

15.586.870

-1.720.020

558.510

616.080

-57.570

26/6

13.618.760

9.976.190

3.642.570

603.330

444.280

159.050

27/6

11.066.120

10.898.710

167.410

468.230

451.610

16.620

28/6

17.362.830

14.388.390

2.974.440

806.670

631.600

175.070

Tổng

66.968.160

67.590.670

-622.510

2.855.050

2.654.820

200.230

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 1 phiên bán ròng duy nhất ngày 25/6 và 4 phiên mua ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 1,03 triệu đơn vị, giá trị 11,79 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó bán ròng 753.860 đơn vị, giá trị 4,39 tỷ đồng.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 2,74 triệu đơn vị, giá trị 44,17 tỷ đồng (tăng mạnh 93,2% về lượng và 115,57% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 1,71 triệu đơn vị, giá trị 32,38 tỷ đồng (giảm 21,24% về lượng nhưng tăng 30,15% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 24-28/6

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

24/6

501.520

203.420

298.100

3.770

2.370

1.400

25/6

456.100

619.590

-163.490

10.270

13.830

-3.560

26/6

788.700

195.300

593.400

12.960

3.700

9.260

27/6

420.720

192.200

228.520

5.460

3.540

1.920

28/6

569.000

498.600

70.400

11.710

8.940

2.770

Tổng

2.736.040

1.709.110

1.026.930

44.170

32.380

11.790

Tương tự, trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 4 phiên và bán ròng 1 phiên duy nhất ngày 24/6. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 1,79 triệu đơn vị,  trong khi tuần trước đó bán ròng 309.185 đơn vị; tổng giá trị mua ròng tương ứng giá trị 126,47 tỷ đồng, gấp hơn 3,5 lần so với tuần trước (mua ròng 35,83 tỷ đồng).

Trong đó, khối này đã mua vào 11,8 triệu đơn vị, giá trị 450,92 tỷ đồng (tăng mạnh 167,79% về lượng và 86,17% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 10,01 triệu đơn vị, giá trị 324,45 tỷ đồng (tăng 112,23% về lượng và 57,21% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 24-28/6

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

24/6

7.198.340

7.368.480

-170.140

185.460

189.250

-3.790

25/6

744.180

612.300

131.880

40.250

34.550

5.700

26/6

1.530.590

776.250

754.340

98.800

43.400

55.400

27/6

722.290

369.800

352.490

36.540

21.630

14.910

28/6

1.606.410

882.480

723.930

89.870

35.620

54.250

Tổng

11.801.810

10.009.310

1.792.500

450.920

324.450

126.470

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng gần 2,2 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 338,49 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó bán ròng 13,27 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 177,91 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VJC về giá trị đạt 112,12 tỷ đồng, tương đương khối lượng 893.890 đơn vị. Trong khi đó, E1VFVN30 dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng với gần 5,15 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 75,36 tỷ đồng.

Các mã được mua ròng mạnh tiếp theo là VIC với 69,68 tỷ đồng (597.510 cổ phiếu); BVH với 62,69 tỷ đồng (769.490 cổ phiếu)…

Trái lại, cổ phiếu SBT bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với khối lượng 12,52 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị hơn 154 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2, VNM bị bán ròng 106,1 tỷ đồng, tương đương khối lượng 859.770 cổ phiếu. Ngoài ra, các mã bị bán ròng khá mạnh khác như YEG với 64,28 tỷ đồng, HPG với 33,06 tỷ đồng, CTG với 32,98 tỷ đồng…

Trong phiên cuối tuần, 10 chứng quyền đầu tiên của thị trường chứng khoán VIệt Nam đã chính thức khai trương giao dịch tại HOSE và đã đón nhận được sự quan tâm của giới đầu tư, trong đó không ngoại trừ nhà đầu tư nước ngoài.

Đáng chú ý, 2 chứng quyền bị bán ròng khá mạnh là CVNM1901 và CHPG1902 với khối lượng, giá trị bán ròng lần lượt đạt 249.930 đơn vị, tương ứng 307 triệu đồng và 210.060 đơn vị, tương ứng gần 172 triệu đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất PVS với khối lượng 618.830 đơn vị, giá trị 14,48 tỷ đồng.

Tiếp đó, TNG được mua ròng 3,66 tỷ đồng (175.926 cổ phiếu); DBC với 2,33 tỷ đồng (82.600 cổ phiếu)…

Trái lại, cổ phiếu NDN dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh với khối lượng đạt 404.600 đơn vị, giá trị 6,62 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2, NTP bị bán ròng 1,53 tỷ đồng (44.200 đơn vị)

Tin bài liên quan

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%