Tuần qua, khối ngoại bán ròng 460 tỷ đồng, tập trung gom cổ phiếu tài chính

Tuần qua, khối ngoại bán ròng 460 tỷ đồng, tập trung gom cổ phiếu tài chính

(ĐTCK) Cùng với áp lực bán trong nước khiến thị trường liên tiếp giảm sâu, nhà đầu tư nước ngoài cũng góp phần đẩy các chỉ số đi xuống khi tăng mạnh 70% giá trị bán ròng trong tuần qua, lên 460 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện duy nhất 1 phiên mua ròng nhẹ vào cuối tuần ngày 26/10 và 4 phiên bán ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng hơn 3 triệu đơn vị, trong khi tuần trước mua ròng hơn 2 triệu đơn vị; tổng giá trị bán ròng tương ứng 413,49 tỷ đồng, tăng mạnh gần 214% so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 57,56 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 2.421,39 tỷ đồng (giảm 14,88% về lượng và 21,73% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 60,62 triệu đơn vị, giá trị 2.834,88 tỷ đồng (giảm 7,6% về lượng và 12,1% về giá trị giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 22-26/10

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

22/10

11.303.700

12.480.490

-1.176.790

521.630

605.640

-84.010

23/10

13.792.570

14.245.760

-453.190

597.340

673.160

-75.820

24/10

9.752.530

10.607.150

-854.620

383.270

503.030

-119.760

25/10

10.986.050

14.064.020

-3.077.970

457.800

620.940

-163.140

26/10

11.723.760

9.219.830

2.503.930

461.350

432.110

29.240

Tổng

57.558.610

60.617.250

-3.058.640

2.421.390

2.834.880

-413.490

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 5 phiên mua ròng liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 3,82 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 75,42 tỷ đồng; trong khi tuần trước bán ròng 4,39 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 70,73 tỷ đồng.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 8,13 triệu đơn vị, giá trị 141,29 tỷ đồng (tăng gần 61% về lượng và 125% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 4,31 triệu đơn vị, giá trị 65,87 tỷ đồng (giảm 54,35% về lượng và 50,67% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 22-26/10

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

22/10

2.523.330

356.157

2.167.173

47.950

5.520

42.430

23/10

1.292.025

1.433.660

-141.635

21.460

18.560

2.900

24/10

998.910

945.700

53.210

17.660

17.460

200

25/10

1.844.180

582.366

1.261.814

28.970

15.590

13.380

26/10

1.466.910

991.725

475.185

25.250

8.740

16.510

Tổng

8.125.355

4.309.608

3.815.747

141.290

65.870

75.420

Còn trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 3 phiên và bán ròng 2 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 2,12 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 121,93 tỷ đồng, tăng 55,22% về lượng và 78,7% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 4,72 triệu đơn vị, giá trị 145,33 tỷ đồng (giảm 40,59% về lượng và 14,28% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 6,84 triệu đơn vị, giá trị 267,26 tỷ đồng (giảm 26,52% về lượng nhưng tăng 12,4% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 22-26/10

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

22/10

701.800

4.671.680

-3.969.880

22.730

195.510

-172.780

23/10

556.720

199.600

357.120

16.390

3.360

13.030

24/10

576.100

621.125

-45.025

15.640

9.540

6.100

25/10

1.798.200

321.600

1.476.600

59.660

21.280

38.380

26/10

1.085.700

1.025.600

60.100

30.910

37.570

-6.660

Tổng

4.718.520

6.839.605

-2.121.085

145.330

267.260

-121.930

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 1,36 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 460 tỷ đồng, giảm 63,64% về lượng nhưng tăng gần 70% về giá trị so với tuần trước (bán ròng 270,78 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Nhóm cổ phiếu tài chính được mua khá mạnh. Trong đó, cổ phiếu BID được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất với hơn 4 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 138,07 tỷ đồng.

Tiếp đó là SSI được mua ròng 2,85 triệu đơn vị, giá trị 79,86 tỷ đồng và STB được mua ròng 2,76 triệu đơn vị, giá trị 34,87 tỷ đồng.

Trái lại, MSN là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 157,41 tỷ đồng, tương đương khối lượng hơn 2 triệu đơn vị.

Đứng ở vị trí tiếp theo, NVL bị bán ròng 1,58 triệu đơn vị, giá trị 113,97 tỷ đồng và HPG bị bán ròng 1,56 triệu đơn vị, giá trị 59,61 tỷ đồng (trong khi tuần trước là mã được mua ròng mạnh nhất).

Còn dẫn đầu trong danh mục bán ròng mạnh về khối lượng là HQC với gần 2,9 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 4,76 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, cổ phiếu PVS được mua ròng mạnh nhất với 3,47 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 69,23 tỷ đồng

Đứng ở vị trí thứ 2 vẫn là CEO được mua ròng 725.400 đơn vị, giá trị 9,43 tỷ đồng.

Trái lại, PVX là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất về khối lượng với 701.800 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 0,85 tỷ đồng.

Trong khi đó, VNC là mã dẫn đầu danh mục bán ròng mạnh về giá trị với 13,84 tỷ đồng, tương đương khối lượng 314.066 đơn vị.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.6 0.13 0.17%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông