Tuần cơ cấu danh mục quỹ ETFs, khối ngoại bán ròng hơn 453 tỷ đồng

(ĐTCK) Mặc dù tuần qua, với điểm nhấn là những nhịp rung lắc và giằng cao, nhưng cuối cùng VN-Index có 5 phiên tăng liên tiếp, chinh phục ngưỡng cản 1.130 điểm và vọt lên trên 1.150 điểm, và với việc hoạt động mạnh khi kỳ cơ cấu danh mục của 2 quý ETFs thì khối ngoại đã bán ròng hơn 453 tỷ đồng trong tuần này.

Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 3 phiên mua ròng nhẹ và 2 phiên bán ròng mạnh, đặc biệt trong phiên cuối tuần, khi giá trị hơn 1.100 tỷ đồng khi 2 quỹ ETFs hoạt động mạnh để cơ cấu danh mục.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 12.653.441 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 453,14 tỷ đồng.

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 12-16/1

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

12/3

29.652.760

17.616.371

12.036.389

1.467,99

799,05

669,70

13/3

22.825.440

20.826.930

1.998.510

1.200,78

1.016,6

184,17

14/3

19.052.300

21.546.330

- 2.494.030

745,42

961,22

-215,8

15/3

15.070.070

13.853.940

1.216.130

745,04

734,93

10,10

16/3

54.283.510

79.693.950

-25.410.440

3.082,41

4.183,73

-1.101,32

Tổng

140.884.080

153.537.521

-12.653.441

7.424,42

7.695,56

-453,14

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 4 phiên liên tiếp kể từ đầu tuần, và chỉ mua ròng trong phiên cuối tuần.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 808.110 đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 23,83 tỷ đồng.

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 12-16/1

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

12/3

1.237.827

864.241

373.586

17,96

19,68

- 1,72

13/3

895.670

851.521

44.149

11,52

16,50

-4,95

14/3

1.463.600

1.306.349

157.251

13,30

28,95

-15,64

15/3

1.958.260

2.225.611

-267.351

36,46

47,54

-11,08

16/3

1.237.560

737.085

500.475

25,81

16,24

9,57

Tổng

6.792.917

5.984.807

808.110

105,10

128,93

-23,83

Tin bài liên quan

VNIndex

1,310.05

16.45 (1.26%)

 
VNIndex 1,310.05 16.45 1.26%
HNX 314.85 3.88 1.23%
UPCOM 86.14 1.18 1.37%