Tư vấn Xây dựng Điện 4 (TV4): Mẹ Ủy viên HĐQT đăng ký bán toàn bộ 237.400 cổ phiếu

Tư vấn Xây dựng Điện 4 (TV4): Mẹ Ủy viên HĐQT đăng ký bán toàn bộ 237.400 cổ phiếu

(ĐTCK) Bà Nguyễn Thị Thành, mẹ ông Lâm Du Sơn, Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 (mã chứng khoán TV4 - sàn HNX) đăng ký bán toàn bộ 237.400 cổ phiếu, tỷ lệ 1,51% để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Cụ thể, giao dịch được thực hiện từ ngày 1/10 đến ngày 29/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Chốt phiên giao dịch ngày 1/10, cổ phiếu TV4 đứng tại mức giá 16.200 đồng/CP. Tạm tính theo mức giá này, bà Thành có thể thu về hơn 3,84 tỷ đồng nếu giao dịch hoàn tất, qua đó không còn là cổ đông tại TV4.

Trong khi đó, Ủy viên HĐQT Công ty - ông Lâm Du Sơn hiện đang nắm giữ 339.257 cổ phiếu TV4, tỷ lệ 2,15%.

Vào ngày 7/10 tới đây, TV4 sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm năm 2020. Cụ thể, Công ty dự kiến phát hành hơn 1,89 triệu cổ phiếu phổ thông trả cổ tức theo tỷ lệ 100:12 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới).

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2020 trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty.

Trong nửa đầu năm 2021, doanh thu thuần của TV4 đạt hơn 124,2 tỷ đồng, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời nhờ kiểm soát hiệu quả chi phí, lợi nhuận sau thuế của TV4 đạt gần 10,3 tỷ đồng, tăng 21,2%.

Tính đến cuối quý II, tổng tài sản doanh nghiệp giảm 4% so với hồi đầu năm xuống mức 322,2 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 17,2% lên 75,7 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn giảm 18,5% còn 103,2 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả cũng giảm 13,7% xuống còn gần 129,5 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,395.53

2.83 (0.2%)

 
VNIndex 1,395.53 2.83 0.2%
HNX 384.88 0.04 0.01%
UPCOM 99.44 0.15 0.16%
19/10/2021
20/10/2021
22/10/2021
25/10/2021
08/11/2021