TTT: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (30%)

CTCP Du lịch – Thương mại Tây Ninh (TTT - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/11/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/11/2020

- Lý do và mục đích: Chi cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 30% (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

- Ngày Thanh toán: 30/11/2020

- Tại điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh (địa chỉ: Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh) bắt đầu từ ngày 30/11/2020.

VNIndex

1,017.73

3.41 (0.34%)

 
VNIndex 1,017.73 3.41 0.34%
HNX 151.12 0.32 0.21%
UPCOM 68.6 0.79 1.16%

Lịch sự kiện

03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021