Ảnh Internet

Ảnh Internet

TTF: 85 tỷ đồng “xóa lãi vay” ghi nhận thu nhập khác là chưa phù hợp

(ĐTCK) Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý II/2017, Công ty cổ phần Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) đạt 12,7 tỷ đồng lợi nhuận, chủ yếu nhờ được xóa 88 tỷ đồng lãi vay; 6 tháng đầu năm, TTF lỗ hợp nhất 3,9 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính soát xét, 6 tháng đầu năm, TTF lãi hợp nhất 891 triệu đồng, nhờ chi phí tài chính giảm từ 120,5 tỷ đồng trước soát xét xuống 113 tỷ đồng sau soát xét.

Đề cập đến khoản 84,7 tỷ đồng lãi vay được miễn giảm mà TTF ghi nhận vào thu nhập khác, Công ty kiểm toán EY cho rằng, chưa phù hợp với các quy định hiện hành, dựa trên các thông tin hiện có.

Do đó, nếu TTF không ghi nhận số tiền lãi được miễn giảm thì chi phí phải trả ngắn hạn tại ngày 30/6/2017 sẽ tăng lên 84,7 tỷ đồng, các khoản mục thu nhập khác và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2017 giảm số tiền tương ứng.

Tin bài liên quan

VNIndex

997.36

-5.72 (-0.57%)

 
VNIndex 997.36 -5.72 -0.57%
HNX 148.09 0.39 0.26%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021