“TTCK năm 2012 sẽ có nhiều điểm mới”

“TTCK năm 2012 sẽ có nhiều điểm mới”

(ĐTCK) Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là duy trì sự ổn định và bền vững của TTCK Việt Nam, đưa TTCK trở thành kênh dẫn vốn hiệu quả.

Điểm mới của năm 2012 là trong năm này, ngành chứng khoán sẽ bắt tay vào việc tái cấu trúc toàn diện TTCK Việt Nam. Theo  chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, UBCK đã xây dựng Đề án tái cấu trúc TTCK.

Đề án sẽ là cơ sở để Bộ Tài chính, UBCK thực hiện từng bước tái cấu trúc TTCK từ nay đến năm 2015 trên các lĩnh vực: cải cách cơ sở hàng hóa; tăng cường chất lượng NĐT; nâng cao hiệu quả của thị trường trái phiếu; tái cấu trúc tổ chức kinh doanh chứng khoán; tái cơ cấu Sở GDCK và Trung tâm Lưu ký chứng khoán tại Việt Nam.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 0.0 0.0%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%