TPS: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn (TPS - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Lúc 8h30 ngày 27/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn – 720 QL1A, KP3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%