Tính đến cuối tháng 9/2015, toàn ngành hải quan đã thu hồi nợ thuế được 778 tỷ đồng trong tổng số chỉ tiêu thu hồi nợ thuế đặt ra là 1.323,5 tỷ đồng (ảnh minh họa)

Tính đến cuối tháng 9/2015, toàn ngành hải quan đã thu hồi nợ thuế được 778 tỷ đồng trong tổng số chỉ tiêu thu hồi nợ thuế đặt ra là 1.323,5 tỷ đồng (ảnh minh họa)

Tổng cục Hải quan thúc cấp dưới thu hồi nợ thuế

(ĐTCK) Tổng cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đảm bảo thực hiện chỉ tiêu thu hồi nợ thuế đã giao, góp phần đảm bảo nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước của toàn ngành năm 2015.

Theo công văn yêu cầu của Tổng Cục Hải quan, hải quan các tỉnh, thành phố chưa thu hồi hết nợ thuế theo chỉ tiêu được giao phải chỉ đạo các chi cục thực hiện mọi giải pháp để thu hồi hết chỉ tiêu nợ thuế.

Những địa phương đã đạt chỉ tiêu thu hồi nợ thuế tiếp tục rà soát, phân loại nợ chính xác để thu hồi hết các khoản nợ có khả năng thu hồi. Đối với các đơn vị có số nợ mới phát sinh phải có trách nhiệm đôn đốc doanh nghiệp nộp hết số nợ trong năm 2015.

Theo số liệu thống kê, tính đến cuối tháng 9/2015, toàn ngành hải quan đã thu hồi nợ thuế được 778 tỷ đồng trong tổng số chỉ tiêu thu hồi nợ thuế đặt ra là 1.323,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, đến nay vẫn có nhiều địa phương thu đạt dưới 50% chỉ tiêu được giao, một số địa phương còn để phát sinh nợ mới.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,443.32

-38.73 (-2.68%)

 
VNIndex 1,443.32 -38.73 -2.68%
HNX 449.27 -8.96 -2.0%
UPCOM 114.55 -0.03 -0.03%