Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC – HOSE)

Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC – HOSE)


Thời gian thực hiện: 08/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2020

Địa điểm thực hiện: Tầng 21, Tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội.

Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,168.26

-23.68 (-2.03%)

 
VNIndex 1,168.26 -23.68 -2.03%
HNX 229.58 -0.93 -0.4%
UPCOM 78.55 -0.09 -0.11%