Tổng công ty Rau quả, nông sản chưa có kế hoạch lên sàn

Tổng công ty Rau quả, nông sản chưa có kế hoạch lên sàn

(ĐTCK) Theo thông báo của Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần (Vegetexco), ngày 19/6/2018, Tổng công ty sẽ tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Địa điểm họp tại tầng 6, số 2 Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Từ năm 2016 đến nay, Tổng công ty Rau quả, nông sản đã hoàn tất quá trình cổ phần hóa và chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần kể từ ngày 1/1/2016, với các cổ đông chiến lược là Công ty cổ phần Tập đoàn T&T; Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủ công mỹ nghệ (Artexport Hanoi), cùng một số cổ đông khác.

Tháng 8/2016, Tổng công ty đã được chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng trên Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Đến cuối năm 2016, Vegetexco đã chốt danh sách để lưu ký tập trung, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch tập trung trên UPCoM.

Hiện tại, trên website của Tổng công ty chưa có đầy đủ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông; nhưng theo chương trình họp, thì dường như Tổng công ty chưa có ý định đưa cổ phiếu lên sàn giao dịch chính thức trong thời gian tới. Đến thời điểm hiện nay, báo cáo tài chính gần nhất được công bố là báo cáo tài chính soát xét bán niên, với doanh thu 2.692 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 29,472 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên, tại ngày 30/6/2017, Vegetexco có vốn chủ sở hữu 783,92 tỷ đồng trên vốn điều lệ 713 tỷ đồng, tổng số dư các khoản phải trả là 4.886,522 tỷ đồng. Phần lớn tài sản của Tổng công ty Rau quả, nông sản là khoản phải thu, với tổng giá trị 4.414,293 tỷ đồng, trong đó 2.387,632 tỷ đồng là khoản phải thu Tập đoàn T&T.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021