Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP (KBC) thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng

Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP (KBC) thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng ảnh 1

VNIndex

1,351.74

28.16 (2.08%)

 
VNIndex 1,351.74 28.16 2.08%
HNX 316.69 5.37 1.7%
UPCOM 87.17 -0.08 -0.09%