Tổng công ty Idico (IDC) không kịp tổ chức Đại hội cổ đông trong tháng 3

Tổng công ty Idico (IDC) không kịp tổ chức Đại hội cổ đông trong tháng 3

(ĐTCK) Tổng công ty cổ phần Idico (IDC – UpCoM) chưa thể tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 như dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 20/3.

Theo Thông tư 95/2017/TT-BTC, hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, “Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 15 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp”.

Trao đổi với phóng viên Báo đầu tư chứng khoán, Ban lãnh đạo của IDC cũng đã xác nhận chưa thể tiến hành Đại hội đúng như dự định.

Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên của IDC có thể phải dời sang tháng 4/2019. Theo thông lệ quản trị tốt của các nước trong khu vực, thông báo mời họp Đại hội cổ đông nên được gửi trước ngày khai mạc ít nhất 30 ngày.

Trong năm 2018 vừa qua, IDC đạt doanh thu năm 5.798 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 647,38 tỷ đồng, vượt 31%.

Năm 2019, HĐQT IDC đặt mục doanh thu gần 5.363 tỷ đồng, bằng 93% thực hiện của năm 2018; lợi nhuận trước thuế ở mức 496,5 tỷ đồng, bằng 77% lợi nhuận đạt được năm 2018 và phấn đấu chia cổ tức theo tỷ lệ 6%.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.05

-0.73 (-0.06%)

 
VNIndex 1,166.05 -0.73 -0.06%
HNX 231.84 -8.27 -3.57%
UPCOM 77.6 0.0 0.0%