Tìm hiểu về điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng của Agribank

Tìm hiểu về điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng của Agribank

(ĐTCK) Điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng của Agribank có hỗ trợ cho vay cầm cố số tiết kiệm. 

Câu hỏi:

Xin cho biết, đối tượng được vay vốn theo quy định tại Nghị định 55 về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn là những đối tượng nào?

Theo quy định hiện hành, mức cho vay tối đa không có tài sản bảo đảm đối với cá nhân, hộ gia đình đầu tư cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm là bao nhiêu?

Tôi xin hỏi, điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng của Agribank thực hiện các dịch vụ nào?

Điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng của Agribank thực hiện các nghiệp vụ tín dụng nào?

Điểm giao dịch lưu động hoạt động tại địa điểm nào?

Trả lời:

Đối tượng được vay vốn theo quy định tại Nghị định 55 về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn là cá nhân cư trú trên địa bàn nông thôn hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, chủ trang trại.

Theo quy định hiện hành, mức cho vay tối đa không có tài sản bảo đảm đối với cá nhân, hộ gia đình đầu tư cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm là 200 triệu đồng.

Điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng của Agribank thực hiện các dịch vụ mở tài khoản thanh toán và đăng ký sử dụng các dịch vụ trên tài khoản thanh toán; thẻ ghi nợ nội địa; dịch vụ thanh toán trong nước; thanh toán hóa đơn, thu hộ, chi hộ; chi trả kiều hối (VND), bán bảo hiểm ABIC, E-Banking.

Điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng của Agribank thực hiện các nghiệp vụ tín dụng tiếp nhận và hướng dẫn hồ sơ vay vốn của khách hàng trên địa bàn; cho vay cầm cố sổ tiết kiệm do chi nhánh quản lý Điểm giao dịch phát hành; thực hiện giải ngân, thu nợ, thu lãi các món vay của cá nhân thuộc địa bàn hoạt động. Đặc biệt, điểm giao dịch lưu động có hỗ trợ cho vay cầm cố số tiết kiệm. 

Điểm giao dịch lưu động hoạt động tại trụ sở của UBND xã và tương đương hoặc trụ sở đơn vị trực thuộc chính quyền địa phương do UBND xã chỉ định.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,136.12

-29.93 (-2.63%)

 
VNIndex 1,136.12 -29.93 -2.63%
HNX 227.82 -4.03 -1.77%
UPCOM 77.42 -0.18 -0.23%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

27/01/2021
28/01/2021
29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021
12/03/2021