Tìm hiểu về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

(ĐTCK) Chủ trang trại có được vay vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Chính phủ? 
Tìm hiểu về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Tôi là chủ trang trại, tôi có được vay vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Chính phủ không? Doanh nghiệp khai khoáng hoạt động sản xuất kinh doanh ở nông thôn có được vay vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Chính phủ không?

Trường hợp khách hàng chưa trả được nợ đúng hạn cho tổ chức tín dụng do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, tổ chức tín dụng xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng?

Các hợp tác xã ký hợp đồng cung cấp, tiêu thụ đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa bằng bao nhiêu phần trăm giá trị của dự án, phương án vay theo mô hình liên kết?

Liên hiệp hợp tác xã nuôi trồng thủy sản hoặc khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ phục vụ khai thác hải sản xa bờ được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa là bao nhiêu tiền?

Trả lời

Chủ trang trại có được vay vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Chính phủ. Doanh nghiệp khai khoáng hoạt động sản sản kinh doanh ở nông thôn có được vay vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Chính phủ.

Trường hợp khách hàng chưa trả được nợ đúng hạn cho tổ chức tín dụng do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, tổ chức tín dụng được xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng.

Các hợp tác xã ký hợp đồng cung cấp, tiêu thụ đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa bằng 70% giá trị của dự án, phương án vay theo mô hình liên kết.

Liên hiệp hợp tác xã nuôi trồng thủy sản hoặc khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ phục vụ khai thác hải sản xa bờ được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa là 3 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,010.22

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,010.22 0.0 0.0%
HNX 148.17 0.0 0.0%
UPCOM 66.79 0.29 0.44%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021