Thời hạn cho vay theo chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn

Thời hạn cho vay theo chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn

(ĐTCK) Thời hạn cho vay theo chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn là như thế nào? Thủ tục và quy trình nghiệp vụ cho vay theo chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn đối với người vay trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng là như thế nào?

Trả lời:

* Thời hạn cho vay theo chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn được xác định theo các loại cho vay: ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

* Thủ tục và quy trình nghiệp vụ cho vay theo chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn đối với người vay trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng cụ thể là:

- Hồ sơ cho vay, bao gồm: 

+ Giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 01/TD).

+ Phiếu thẩm định (mẫu số 02/TD).

+ Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD).

+ Khế ước nhận nợ kiêm cam kết bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay (mẫu số 05/TD). Khế ước nhận nợ kiêm cam kết bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay bổ sung (mẫu số 05A/TD).

- Quy trình cho vay:

+ Người vay có nhu cầu vay vốn viết Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu 01/TD, xin xác nhận của UBND cấp xã, gửi NHCSXH nơi cho vay.

+ NHCSXH nơi cho vay sau khi nhận được Giấy đề nghị vay vốn, cán bộ NHCSXH được phân công tiến hành thẩm định theo mẫu số 02/TD.

+ Căn cứ vào kết quả thẩm định, cán bộ NHCSXH ghi rõ ý kiến cho vay hoặc không đủ điều kiện cho vay gửi Trưởng phòng hoặc Tổ trưởng tín dụng; Trưởng phòng hoặc Tổ trưởng tín dụng có trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ hoặc thẩm định lại (nếu cần thiết) trình Giám đốc phê duyệt.

+ Nếu được phê duyệt cho vay, NHCSXH và người vay lập Khế ước nhận nợ kiêm cam kết bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay (mẫu số 05/TD). Trường hợp không được vay, thì lập thông báo theo mẫu 04/TD gửi người vay.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,194.2

6.8 (0.57%)

 
VNIndex 1,194.2 6.8 0.57%
HNX 225.47 3.2 1.42%
UPCOM 77.75 -0.18 -0.23%