Thêm thành viên HĐQT tại Bảo hiểm Hàng Không

(ĐTCK) Tại ĐHCĐ bất thường ngày 19/11 tới, CTCP Bảo hiểm Hàng không (VNI) sẽ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2013 - 2018 cùng các nội dung phát sinh khác.
Thêm thành viên HĐQT tại Bảo hiểm Hàng Không

Theo HĐQT VNI, căn cứ vào nghị quyết ĐHCĐ thường niên thông qua ngày 28/6/2013 thì nhiệm kỳ 2013- 2018, HĐQT gồm 7 thành viên, còn BKS gồm 4 thành viên. Tuy nhiên, sau khi Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) hoàn thành việc thoái vốn và đã tiến hành rút nhân sự tham gia HĐQT và BKS khỏi VNI nên số lượng thành viên HĐQT cũng như BKS bị thiếu. HĐQT hiện nay chỉ còn là 5 người, BKS 2 người, do đó để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018, phải bầu bổ sung.

6 tháng đầu năm 2014, tổng doanh thu toàn VNI đạt 209,8 tỷ đồng, tương đương 41% kế hoạch năm 2014; lợi nhuận trước thuế đạt 17,5 tỷ đồng, hoàn thành 63% kế hoạch. So sánh với cùng kỳ năm 2013, nhiều chi nhánh và hầu hết các nghiệp vụ bảo hiểm đã có sự tăng trưởng.

Tin bài liên quan

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%