Thêm 4 cổ phiếu trên HNX bị đưa vào diện cảnh báo

Thêm 4 cổ phiếu trên HNX bị đưa vào diện cảnh báo

(ĐTCK) Sở GDCK Hà Nội vừa thông báo về việc đưa thêm 4 cổ phiếu gồm VPC, VE1, VE8, CSC vào diện cảnh báo từ ngày 3/4.

Nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế của các Công ty trên trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 là âm.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 của CTCP Đầu tư và Phát triển năng lượng Việt Nam (VPC – sàn HNX) là âm 8,83 tỷ đồng, của CTCP Xây dựng điện VNECO 1 (VE1 – sàn HNX) là âm 10,4 tỷ đồng và CTCP Xây dựng VNECO 8 (VE8 – sàn HNX) là âm 1,88 tỷ đồng.

Còn, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài kiểm toán hợp nhất năm 2012 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC – sàn HNX) là âm gần 747 triệu đồng.

Sở GDCK Hà Nội sẽ có thông báo về việc đưa các cổ phiếu trên ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi công ty khắc phục được tình trang nêu trên theo Quy chế niêm yết chứng khoán của Sở.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%