Thẻ ngân hàng là gì?

Thẻ ngân hàng là gì?

(ĐTCK) Thẻ ngân hàng là gì? Giao dịch thẻ nghĩa là gì?

Trả lời

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quy định về hoạt động thẻ ngân hàng (Thông tư số 19/2016/TT-NHNN), thẻ ngân hàng là phương tiện thanh toán do tổ chức phát hành thẻ (TCPHT) phát hành để thực hiện giao dịch thẻ theo các điều kiện và điều khoản được các bên thỏa thuận.Trong đó, tổ chức phát hành thẻ là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện phát hành thẻ theo quy định tại Điều 9 Thông tư này.

Giao dịch thẻ là việc sử dụng thẻ để gửi, rút tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ và sử dụng các dịch vụ khác do TCPHT, tổ chức thanh toán thẻ cung ứng (khoản 8 Điều 3 Thông tư số 19/2016/TT-NHNN).

VNIndex

1,194.2

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,194.2 0.0 0.0%
HNX 225.47 0.0 0.0%
UPCOM 78.64 0.88 1.12%