Tháng 3, hoàn thiện Nghị định của Chính phủ quy định về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

Tháng 3, hoàn thiện Nghị định của Chính phủ quy định về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

(ĐTCK) Dự kiến, trong tháng 3, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ hoàn thiện Nghị định của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trình Thủ tướng Chính phủ.

Theo nguồn tin của Đầu tư Chứng khoán, một số nhân sự của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã được điều chuyển về ủy ban này.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Uỷ ban, để làm tốt vai trò quản trị và sử dụng hiệu quả, bảo toàn, phát triển và tối đa hóa giá trị vốn nhà nước được giao, Uỷ ban cần phải có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ chuyên môn và bộ máy tổ chức hiệu quả và sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự giám sát chặt chẽ của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp nhịp nhàng của các bộ, ban, ngành liên quan.

Ủy ban đặt mục tiêu phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để đến hết năm 2018 tiếp nhận toàn bộ các doanh nghiệp thuộc đối tượng quản lý của Ủy ban theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đối với một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước đang có khó khăn, Ủy ban sẽ phối hợp với các bộ, ngành tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nguyên nhân và giải pháp xử lý.

Ông Nguyễn Hoàng Anh cho biết, trong năm 2018 và các năm tiếp theo, Ủy ban sẽ chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản trị doanh nghiệp cho phù hợp, đáp ứng được yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới.

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%