Tháng 11, Việt Nam xuất siêu 263 triệu USD

Tháng 11, Việt Nam xuất siêu 263 triệu USD

(ĐTCK) Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 11/2015 đạt gần 27,52 tỷ USD; trong đó trị giá xuất khẩu là 13,89 tỷ USD và trị giá nhập khẩu là 13,63 tỷ USD. 

Trong tháng 11/2015, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 263 triệu USD, là tháng xuất siêu thứ 4 trong năm 2015.

Như vậy, tính chung 11 tháng năm 2015, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 299,35  tỷ USD, trong đó xuất hàng hóa đạt 148,24 tỷ USD và nhập khẩu hàng hóa là 151,11 tỷ USD.

Tính đến hết tháng 11/2015, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 2,87 tỷ USD, tương đương 1,9% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của cả nước (ngược lại so với xu hướng thặng dư 3,3 tỷ của 11 tháng/2014).

Xét theo khối doanh nghiệp, nhập siêu trong 11 tháng 2015 là từ khối doanh nghiệp trong nước với mức thâm hụt 14,91 tỷ USD. Khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 11 tháng năm 2015 xuất siêu 12,04 tỷ USD với trị giá xuất khẩu đạt 101,53 tỷ USD, tăng 18,3% và nhập khẩu đạt 89,48 tỷ USD, tăng 17,2%.

Tin bài liên quan

VNIndex

908.27

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 908.27 0.0 0.0%
HNX 131.52 0.0 0.0%
UPCOM 61.29 0.0 0.0%