Thâm hụt ngân sách giảm, sức ép tăng thu vẫn lớn

Thâm hụt ngân sách giảm, sức ép tăng thu vẫn lớn

(ĐTCK) Theo số liệu vừa công bố của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), tính chung 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 651.700 tỷ đồng, đạt 49,4% dự toán. 

Trong đó, thu nội địa đạt 523.500 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 47,6%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 98.200 tỷ đồng, chiếm 54,7%. Tổng chi NSNN trong quý II đạt 359.200 tỷ đồng, tương đương 28,9% GDP. Trong đó, chi thường xuyên đạt 264.500 tỷ đồng, chiếm 73,6% tổng chi NSNN quý II; chi đầu tư phát triển đạt 94.700 tỷ đồng, chiếm 26,4%.

Như vậy, lũy kế đến hết 30/6/2018, tổng chi NSNN đạt 649.200 tỷ đồng, đạt 42,6% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển mới đạt 130.000 tỷ đồng, đạt 32,5% dự toán; chi thường xuyên đạt 519.200 tỷ đồng, đạt 47,6% dự toán.

Cũng theo báo cáo của CIEM, hoạt động phát hành trái phiếu chính phủ đã có sự linh hoạt hơn. Giá trị phát hành trong quý II đạt 34.200 tỷ đồng, chỉ bằng 52,5% khối lượng dự kiến phát hành trong quý.

Tính chung trong 6 tháng đầu năm, quy mô trái phiếu chính phủ phát hành đạt 74.600 tỷ đồng, tương đương 37,3% kế hoạch cả năm. Mặc dù chênh lệch thu - chi NSNN thu hẹp đáng kể trong 6 tháng đầu năm, hiệu quả điều hành chính sách tài khóa vẫn là một vấn đề đáng lưu tâm.

Thu ngân sách vẫn hướng tới bù chi NSNN, thay vì coi cắt giảm chi để làm sức ép giảm thu ngân sách. Điều này cho thấy chính sách tài khóa vẫn ứng xử nhanh theo hướng tăng thuế, trong khi giảm thuế và giảm chi thường xuyên lại khá chậm. 

Tin bài liên quan

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%