TH1: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (TH1- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  17/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  Dự kiến 8h30 ngày 08/04/2016

- Địa điểm thực hiện:  Dự kiến tại Phòng Thống Nhất  – Tầng 1- Khách sạn Hòa Bình, 27 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016; Định hướng kế hoạch SXKD 05 năm (2016-2021);
+ Báo cáo hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và phương hướng nhiệm kỳ mới 2016-2021;
+ Báo cáo hết nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát và  phương hướng nhiệm kỳ mới 2016-2021;
+ Các vấn đề thuộc thầm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021