TCS: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin

Mã chứng khoán: TCS 

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2020

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 26/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Phòng họp số 1, Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,117.23

-74.71 (-6.69%)

 
VNIndex 1,117.23 -74.71 -6.69%
HNX 222.1 -8.4 -3.78%
UPCOM 78.55 -0.09 -0.11%