TB8: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

CTCP Sản xuất và kinh doanh Vật tư Thiết bị - VVMI (TB8 – UPCoM)

Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 08/03/2021 đến ngày 31/03/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/02/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/02/2021

Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3, trụ sở công ty (tổ 12 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội).

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,186.17

17.7 (1.49%)

 
VNIndex 1,186.17 17.7 1.49%
HNX 252.37 0.0 0.0%
UPCOM 77.15 0.51 0.66%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông