TAW: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (10%)


CTCP Cấp nước Trung An (TAW - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/07/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/07/2020

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 14/07/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán tài chính CTCP Cấp nước Trung An, số 5, đường số 9, phường 9, Quận Gò Vấp, TP. HCM, điện thoại (028) 35885672 vào các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 14/07/2020 (vui lòng đem theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân).

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%