Tập trung gom HPG, khối ngoại tiếp tục mua ròng nhẹ trong tuần đầu năm 2020

Tập trung gom HPG, khối ngoại tiếp tục mua ròng nhẹ trong tuần đầu năm 2020

(ĐTCK) Bên cạnh thanh khoản thị trường sụt giảm, giao dịch nhà đầu tư nước ngoài cũng kém sôi động hơn trong tuần chuyển giao cuối năm 2019 - đầu năm 2020. Tuy nhiên, với tâm điểm gom vào bluechip, khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái mua ròng nhẹ, đạt hơn 60 tỷ đồng.

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 2 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 4,8 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 59,65 tỷ đồng, giảm 55,79% về lượng và 72,91% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 41,66 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 1.022,97 đồng (giảm 34,76% về lượng và gần 44% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 36,85 triệu đơn vị, giá trị 963,32 tỷ đồng (giảm 30,45% về lượng và 40% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 30/12/2019-3/1/2020

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

30/12

10.622.280

7.703.160

2.919.120

300.670

227.430

73.240

31/12

9.985.690

13.042.510

-3.056.820

206.920

342.470

-135.550

2/1

7.161.730

6.715.140

446.590

163.990

195.240

-31.250

3/1

13.887.640

9.393.710

4.493.930

351.390

198.180

153.210

Tổng

41.657.340

36.854.520

4.802.820

1.022.970

963.320

59.650

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 4 phiên bán ròng liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 744.360 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 13,02 tỷ đồng, giảm 47,24% về lượng và 37,67% về giá trị so với tuần trước.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 1,16 triệu đơn vị, giá trị 11,61 tỷ đồng (giảm 28,73% về lượng và 22,34% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 1,9 triệu đơn vị, giá trị 24,63 tỷ đồng (giảm 37,34% về lượng và 31,28% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 30/12/2019-3/1/2020

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

30/12

456.070

256.800

199.270

3.560

4.530

-970

31/12

253.360

611.050

-357.690

2.530

6.900

-4.370

2/1

106.960

292.710

-185.750

1.430

1.530

-100

3/1

339.410

739.600

-400.190

4.090

11.670

-7.580

Tổng

1.155.800

1.900.160

-744.360

11.610

24.630

-13.020

Còn trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 3 phiên và bán ròng duy nhất  phiên cuối tuần 3/1. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 820.100 đơn vị, tăng gần 47% so với tuần; tổng giá trị là mua ròng 16,17 tỷ đồng, tăng gấp hơn 5 lần so với tuần trước đó (chỉ mua ròng 2,66 tỷ đồng).

Trong đó, khối này đã mua vào 1,18 triệu đơn vị, giá trị 48,7 tỷ đồng (giảm 7,52% về lượng nhưng tăng 18% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng gần 2 triệu đơn vị, giá trị 32,53 tỷ đồng (tăng 9,1% về lượng nhưng giảm 15,75% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 30/12/2019-3/1/2020

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

30/12

214.090

37.500

176.590

9.810

1.200

8.610

31/12

476.030

219.370

256.660

18.580

4.410

14.170

2/1

341.120

829.250

-488.130

13.110

12.550

560

3/1

147.800

913.020

-765.220

7.200

14.370

-7.170

Tổng

1.179.040

1.999.140

-820.100

48.700

32.530

16.170

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng gần 3,24 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 62,8 tỷ đồng, giảm 63,6% về lượng và 68,9% về giá trị so với tuần trước đó (mua ròng 201,94 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, cổ phiếu HPG được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất với khối lượng gần 6,15 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 147,9 tỷ đồng.

Các mã được mua ròng mạnh tiếp theo đó là VRE với 83,5 tỷ đồng (gần 2,44 triệu cổ phiếu), MSN với 57,3 tỷ đồng (gần 1 triệu cổ phiếu), CTG với 47,4 tỷ đồng (2,26 triệu cổ phiếu)…

Trái lại, cổ phiếu VIC tiếp tục bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 81,3 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 709.310 đơn vị.

Còn xét về khối lượng, HDB là mã dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh, đạt gần 2,8 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị bán ròng 76,2 tỷ đồng.

Tiếp đó, ROS bị bán ròng 2,39 triệu cổ phiếu, giá trị 42 tỷ đồng; VCI bị bán ròng 1,23 triệu cổ phiếu, giá trị 35,4 tỷ đồng, PVD bị bán ròng hơn 2 triệu cổ phiếu, giá trị 30,7 tỷ đồng, POW bị bán ròng 1,86 triệu cổ phiếu, giá trị 21,6 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, cổ phiếu VCS dẫn đầu danh mục được khối ngoại mua ròng mạnh về giá trị, đạt 1,3 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 18.715 đơn vị.

Còn SHB là mã được mua ròng mạnh nhất về khối lượng, đạt 187.340 cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 1,2 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu PVS tiếp tục bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 578.200 đơn vị, giá trị tương ứng 10,3 tỷ đồng. Tiếp theo là VNR bị bán ròng 3,2 tỷ đồng (157.330 cổ phiếu).

Trên UPCoM, cổ phiếu VEA được khối ngoại mua ròng mạnh nhất, đạt khối lượng 353.100 đơn vị, giá trị tương ứng 15,9 tỷ đồng. Còn BSR là mã bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng bán ròng hơn 1,2 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 9,8 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,129.77

-1.23 (-0.11%)

 
VNIndex 1,129.77 -1.23 -0.11%
HNX 230.93 6.91 2.99%
UPCOM 76.15 -2.4 -3.15%